ای کاروان! ای کاروان!
من دزد شبرو نیستم

من پهلوان عالمم
من تیغ رویارو زنم

بر قدسیان آسمان
من هر شبی یاهو زنم

گر صوفی از لا دم زند
من دم ز الاهو زنم

باز هوایی نیستم
فاتیهوی جان آورم

عنقای قاف غربتم
کی بانگ بر تیهو زنم؟

خاقان اردودار اگر
از جان مگردد ایل من

صاحبقران عالمم
بر ایل و بر اردو زنم

خیز ای توانگر پیش من
بنشین به زانوی ادب

من پادشاه کشورم
کی پیش تو زانو زنم؟

فرستنده متن : رضا

متن ترانه قدسیان آسمان 10 سال و 6 ماه پیش در تاریخ 4/17/2004 و ساعت 11:30:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Ghodsianeh aseman Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  علیرضا عصار وطن {۲۱۴,۰۳۲}
تکست آهنگ  علیرضا عصار خیال نکن {۲۰۸,۲۴۴}
تکست آهنگ  علیرضا عصار ای عاشقان {۱۹۵,۸۵۸}
تکست آهنگ  علیرضا عصار حال من بی تو {۱۵۹,۷۹۰}
تکست آهنگ  علیرضا عصار ایران من {۱۵۴,۵۰۲}
تکست آهنگ  علیرضا عصار چشمه خورشید {۱۴۱,۱۴۸}
تکست آهنگ  علیرضا عصار عشق الهی {۱۳۲,۳۱۹}
تکست آهنگ  علیرضا عصار زیر باران {۱۰۴,۳۹۵}
تکست آهنگ  علیرضا عصار سجاده ی عشق {۸۴,۵۵۲}

This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393