ای کاروان! ای کاروان!
من دزد شبرو نیستم

من پهلوان عالمم
من تیغ رویارو زنم

بر قدسیان آسمان
من هر شبی یاهو زنم

گر صوفی از لا دم زند
من دم ز الاهو زنم

باز هوایی نیستم
فاتیهوی جان آورم

عنقای قاف غربتم
کی بانگ بر تیهو زنم؟

خاقان اردودار اگر
از جان مگردد ایل من

صاحبقران عالمم
بر ایل و بر اردو زنم

خیز ای توانگر پیش من
بنشین به زانوی ادب

من پادشاه کشورم
کی پیش تو زانو زنم؟

فرستنده متن : رضا

متن ترانه قدسیان آسمان 11 سال و 11 ماه پیش در تاریخ 4/17/2004 و ساعت 11:30:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Ghodsianeh aseman Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  علیرضا عصار وطن {۵۰,۹۵۰}
تکست آهنگ  علیرضا عصار خیال نکن {۵۰,۱۶۲}
تکست آهنگ  علیرضا عصار ای عاشقان {۴۷,۴۳۳}
تکست آهنگ  علیرضا عصار ایران من {۳۶,۳۲۴}
تکست آهنگ  علیرضا عصار عشق الهی {۳۱,۲۴۰}
تکست آهنگ  علیرضا عصار زیر باران {۲۴,۷۷۸}
تکست آهنگ  علیرضا عصار سجاده ی عشق {۲۰,۷۴۶}

This page was generated in 0.02 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393