ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

آه و واویــــلا... کو جهان آرا

نور دوچشمان تر ما


ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

آه و واویلا... کو جهان آرا

نور دوچشمان تر ما »

ای نخل غلتیده به خون

اشکی از شادی
هم چو من بفشان ... روز آ ز ا د ی

خیل یاران را ... خیز و یاری کن

دشت شادی را ... آ بـیاری کن


نخل در آ تش شعله ور

گر چه شد بی سر

نو بتی د یگر گشته بار آور

شهد پیروزی خوشـهء خر ما

زورق ومن ... ماهی و در یاممد نبودی ببینی
گر یهء باران لاله رو یا ند از تربت یاران

گشته آبادان هرچه و یران شد

تربـت یاران گلباران شد«ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

آه و و ا و یـــلا... کو جهان آرا

نور دوچشمان تر ما »

متن ترانه ممد نبودی 8 سال و 8 ماه پیش در تاریخ 2/8/2006 و ساعت 10:59:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Mammad Naboodi Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ غلام کویتی پور غریبانه {۳۷۴,۶۳۴}
تکست آهنگ غلام کویتی پور اسم اعظم {۳۵۱,۷۱۷}
تکست آهنگ غلام کویتی پور چنگ دل {۳۵۱,۴۳۶}
تکست آهنگ غلام کویتی پور گفتم کجا ؟ {۲۲۹,۷۷۲}
تکست آهنگ غلام کویتی پور سنگ می بارد {۲۰۲,۶۹۰}
تکست آهنگ غلام کویتی پور غرق به خون {۱۵۸,۶۸۳}
تکست آهنگ غلام کویتی پور حیلت رها کن {۱۵۲,۷۸۶}
تکست آهنگ غلام کویتی پور چنگ دل {۱۴۹,۵۱۰}
تکست آهنگ غلام کویتی پور رخصت دیدار {۱۱۴,۱۹۲}
تکست آهنگ غلام کویتی پور ملکوت {۱۱۱,۳۰۶}
تکست آهنگ غلام کویتی پور امام حسین(ع) {۱۰۹,۷۹۲}

This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393