ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

آه و واویــــلا... کو جهان آرا

نور دوچشمان تر ما


ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

آه و واویلا... کو جهان آرا

نور دوچشمان تر ما »

ای نخل غلتیده به خون

اشکی از شادی
هم چو من بفشان ... روز آ ز ا د ی

خیل یاران را ... خیز و یاری کن

دشت شادی را ... آ بـیاری کن


نخل در آ تش شعله ور

گر چه شد بی سر

نو بتی د یگر گشته بار آور

شهد پیروزی خوشـهء خر ما

زورق ومن ... ماهی و در یاممد نبودی ببینی
گر یهء باران لاله رو یا ند از تربت یاران

گشته آبادان هرچه و یران شد

تربـت یاران گلباران شد«ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

آه و و ا و یـــلا... کو جهان آرا

نور دوچشمان تر ما »

متن ترانه ممد نبودی 9 سال و 11 ماه پیش در تاریخ 2/8/2006 و ساعت 10:59:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Mammad Naboodi Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  غلام کویتی پور غریبانه {۹۱,۵۵۸}
تکست آهنگ  غلام کویتی پور چنگ دل {۸۹,۶۲۲}
تکست آهنگ  غلام کویتی پور اسم اعظم {۸۵,۵۳۶}
تکست آهنگ  غلام کویتی پور گفتم کجا ؟ {۵۷,۳۴۰}
تکست آهنگ  غلام کویتی پور سنگ می بارد {۵۰,۱۶۲}
تکست آهنگ  غلام کویتی پور غرق به خون {۳۹,۵۹۲}
تکست آهنگ  غلام کویتی پور حیلت رها کن {۳۶,۷۲۰}
تکست آهنگ  غلام کویتی پور چنگ دل {۳۵,۹۳۸}
تکست آهنگ  غلام کویتی پور رخصت دیدار {۲۸,۳۸۶}
تکست آهنگ  غلام کویتی پور ملکوت {۲۷,۶۳۷}

This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393