ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

آه و واویــــلا... کو جهان آرا

نور دوچشمان تر ما


ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

آه و واویلا... کو جهان آرا

نور دوچشمان تر ما »

ای نخل غلتیده به خون

اشکی از شادی
هم چو من بفشان ... روز آ ز ا د ی

خیل یاران را ... خیز و یاری کن

دشت شادی را ... آ بـیاری کن


نخل در آ تش شعله ور

گر چه شد بی سر

نو بتی د یگر گشته بار آور

شهد پیروزی خوشـهء خر ما

زورق ومن ... ماهی و در یاممد نبودی ببینی
گر یهء باران لاله رو یا ند از تربت یاران

گشته آبادان هرچه و یران شد

تربـت یاران گلباران شد«ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

آه و و ا و یـــلا... کو جهان آرا

نور دوچشمان تر ما »

متن ترانه ممد نبودی 8 سال و 7 ماه پیش در تاریخ 2006/02/08 و ساعت 10:59:00 ق.ظ ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Mammad Naboodi Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ غلام کویتی پور غریبانه {۳۶۹,۶۴۲}
تکست آهنگ غلام کویتی پور اسم اعظم {۳۴۸,۰۵۱}
تکست آهنگ غلام کویتی پور چنگ دل {۳۴۵,۷۵۸}
تکست آهنگ غلام کویتی پور گفتم کجا ؟ {۲۲۶,۹۳۳}
تکست آهنگ غلام کویتی پور سنگ می بارد {۲۰۰,۱۱۶}
تکست آهنگ غلام کویتی پور غرق به خون {۱۵۶,۷۴۸}
تکست آهنگ غلام کویتی پور حیلت رها کن {۱۵۰,۹۷۶}
تکست آهنگ غلام کویتی پور چنگ دل {۱۴۷,۸۴۱}
تکست آهنگ غلام کویتی پور رخصت دیدار {۱۱۲,۰۵۴}
تکست آهنگ غلام کویتی پور ملکوت {۱۱۰,۱۶۷}
تکست آهنگ غلام کویتی پور امام حسین(ع) {۱۰۸,۴۲۰}

This page was generated in 0.07 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393