ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

آه و واویــــلا... کو جهان آرا

نور دوچشمان تر ما


ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

آه و واویلا... کو جهان آرا

نور دوچشمان تر ما »

ای نخل غلتیده به خون

اشکی از شادی
هم چو من بفشان ... روز آ ز ا د ی

خیل یاران را ... خیز و یاری کن

دشت شادی را ... آ بـیاری کن


نخل در آ تش شعله ور

گر چه شد بی سر

نو بتی د یگر گشته بار آور

شهد پیروزی خوشـهء خر ما

زورق ومن ... ماهی و در یاممد نبودی ببینی
گر یهء باران لاله رو یا ند از تربت یاران

گشته آبادان هرچه و یران شد

تربـت یاران گلباران شد«ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته

خون یارا نت پر ثمر گشته

آه و و ا و یـــلا... کو جهان آرا

نور دوچشمان تر ما »

متن ترانه ممد نبودی 9 سال و 0 ماه پیش در تاریخ 2/8/2006 و ساعت 10:59:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Mammad Naboodi Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  غلام کویتی پور غریبانه {۹۱,۸۸۶}
تکست آهنگ  غلام کویتی پور چنگ دل {۹۰,۱۸۰}
تکست آهنگ  غلام کویتی پور اسم اعظم {۸۵,۶۴۴}
تکست آهنگ  غلام کویتی پور گفتم کجا ؟ {۵۷,۴۶۶}
تکست آهنگ  غلام کویتی پور سنگ می بارد {۵۰,۲۵۹}
تکست آهنگ  غلام کویتی پور غرق به خون {۳۹,۷۳۳}
تکست آهنگ  غلام کویتی پور حیلت رها کن {۳۶,۷۶۳}
تکست آهنگ  غلام کویتی پور چنگ دل {۳۶,۰۳۶}
تکست آهنگ  غلام کویتی پور رخصت دیدار {۲۸,۴۸۳}
تکست آهنگ  غلام کویتی پور ملکوت {۲۷,۶۸۷}

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393