تنهاترین من
تنها نذار منو
تنها سفر نکن
سفر کن
این دل شکسته
از یاد رفته رو
دیوونه تر نکن

چشمهای خیس من
این چشمه های غم
دیوونه توان
ای رود مهربون
از روز وصلمون
چیزی بگو به من
حرفی بزن گلم
من کم تحملم
حرفی بزن گلم
من کم تحملم

با گریه های تو
روزای شادم و
از یاد می برم
اما چه فایده
می ترسم عاقبت
از یاد تو برم
کم گریه کن گلم
من کم تحملم
کم گریه کن گلم
من کم تحملم

با چشمهای خیس
این چشمه های غم
با گریه زیاد
با خنده های کم
انگار تا ابد
با این بهونه ها
جای من و توان
دیوونه خونه ها
حرفی بزن گلم
من کم تحملم
با من بمون گلم
من کم تحملم

تنها ترین من
تنها نذار منو
تنها سفر نکن
سفر نکن
این دلشکسته از یاد رفته رو
دیوونه تر نکن
دیوونه تر نکن

تنهاترین من
تنها نذار منو
تنها سفر نکن
سفر نکن
این دل شکسته از یاد رفته رو
دیوونه تر نکن

چشمهای خیس من
این چشمه های غم
دیوونه توان
ای رود مهربون
از روز وصلمون
چیزی بگو به من
حرفی بزن گلم
من کم تحملم

با گریه های تو
روزای شادمو
از یاد می برم
اما چه فایده
می ترسم عاقبت
از یاد تو برم
از یاد تو برم
کم گریه کن گلم
من کم تحملم

تنهاترین من
تنها نذار منو
تنها سفر نکن
این دلشکسته از یاد رفته رو
دیوونه تر نکن
با من بمون گلم
من کم تحملم

با چشمهای خیس
این چشمه های غم
با گریه زیاد
با خنده های کم
انگار تا ابد
با این بهونه ها
جای من و توان
دیوونه خونه ها

فرستنده متن : sami

متن ترانه کم تحملم 8 سال و 2 ماه پیش در تاریخ 10/6/2006 و ساعت 12:21:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Kam Tahamolam Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  محسن چاوشی دوست داشتم {۲۷۱,۷۷۱}
تکست آهنگ  محسن چاوشی سنگ صبور {۲۴۸,۶۷۳}
تکست آهنگ  محسن چاوشی خیانت {۲۰۳,۲۹۲}
تکست آهنگ  محسن چاوشی زخم زبون {۱۴۲,۵۳۴}
تکست آهنگ  محسن چاوشی همسایه {۱۳۶,۸۰۰}
تکست آهنگ  محسن چاوشی بازار خرمشهر {۱۱۶,۶۱۴}
تکست آهنگ  محسن چاوشی برقص آ {۱۱۱,۶۷۵}
تکست آهنگ  محسن چاوشی چشمه طوسی {۹۹,۸۳۱}
تکست آهنگ  محسن چاوشی تنها بودن {۸۹,۱۱۸}
تکست آهنگ  محسن چاوشی عروس من {۸۷,۸۸۶}

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393