تنهاترین من
تنها نذار منو
تنها سفر نکن
سفر کن
این دل شکسته
از یاد رفته رو
دیوونه تر نکن

چشمهای خیس من
این چشمه های غم
دیوونه توان
ای رود مهربون
از روز وصلمون
چیزی بگو به من
حرفی بزن گلم
من کم تحملم
حرفی بزن گلم
من کم تحملم

با گریه های تو
روزای شادم و
از یاد می برم
اما چه فایده
می ترسم عاقبت
از یاد تو برم
کم گریه کن گلم
من کم تحملم
کم گریه کن گلم
من کم تحملم

با چشمهای خیس
این چشمه های غم
با گریه زیاد
با خنده های کم
انگار تا ابد
با این بهونه ها
جای من و توان
دیوونه خونه ها
حرفی بزن گلم
من کم تحملم
با من بمون گلم
من کم تحملم

تنها ترین من
تنها نذار منو
تنها سفر نکن
سفر نکن
این دلشکسته از یاد رفته رو
دیوونه تر نکن
دیوونه تر نکن

تنهاترین من
تنها نذار منو
تنها سفر نکن
سفر نکن
این دل شکسته از یاد رفته رو
دیوونه تر نکن

چشمهای خیس من
این چشمه های غم
دیوونه توان
ای رود مهربون
از روز وصلمون
چیزی بگو به من
حرفی بزن گلم
من کم تحملم

با گریه های تو
روزای شادمو
از یاد می برم
اما چه فایده
می ترسم عاقبت
از یاد تو برم
از یاد تو برم
کم گریه کن گلم
من کم تحملم

تنهاترین من
تنها نذار منو
تنها سفر نکن
این دلشکسته از یاد رفته رو
دیوونه تر نکن
با من بمون گلم
من کم تحملم

با چشمهای خیس
این چشمه های غم
با گریه زیاد
با خنده های کم
انگار تا ابد
با این بهونه ها
جای من و توان
دیوونه خونه ها

فرستنده متن : sami

متن ترانه کم تحملم 8 سال و 0 ماه پیش در تاریخ 10/6/2006 و ساعت 12:21:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Kam Tahamolam Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  محسن چاوشی دوست داشتم {۱,۱۶۶,۸۳۳}
تکست آهنگ  محسن چاوشی سنگ صبور {۱,۰۶۲,۴۸۴}
تکست آهنگ  محسن چاوشی خیانت {۸۷۴,۳۴۸}
تکست آهنگ  محسن چاوشی زخم زبون {۶۱۲,۱۲۸}
تکست آهنگ  محسن چاوشی همسایه {۵۸۸,۵۸۸}
تکست آهنگ  محسن چاوشی بازار خرمشهر {۴۹۹,۶۸۳}
تکست آهنگ  محسن چاوشی برقص آ {۴۷۷,۹۶۸}
تکست آهنگ  محسن چاوشی چشمه طوسی {۴۲۹,۷۹۵}
تکست آهنگ  محسن چاوشی تنها بودن {۳۸۱,۷۳۲}
تکست آهنگ  محسن چاوشی عروس من {۳۷۶,۳۳۴}

This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393