وقتی که من بچه بودم
پرواز یک بادبادک
می بردت از بام های سحر خیزی ی پلک
تا
نارنجزاران خورشید
آه
آن فاصله های کوتاه


وقتی که من بچه بودم
خوبی زنی بود
که بوی سیگار میداد
و اشکهای درشتش
از پشت آن عینک ذره بینی
با صوت قرآن می آمیخت


وقتی که من بچه بودم
آب و زمین و هوا بیشتر بود
و جیرجیرک
شبها
در متن موسیقی ماه و خاموشی ژرف
آواز می خواند


وقتی که من بچه بودم
لذت خطی بود
از سنگ
تا زوزه آن سگ پیر رنجور
آه
آن دستهای ستمکار مظلوم


وقتی که من بچه بودم
می شد ببینی
آن قمری ناتوان را
که بالش
زین سوی قیچی
با باد می رفت
می شد
آری
می شد ببینی
و با غروری به بیرحمی بی ریایی
تنها بخندی


وقتی که من بچه بودم
در هر هزاران و یک شب
یک قصه بس بود
تا خواب و بیداری خوابناکت
سرشار باشد


وقتی که من بچه بودم
زور خدا بیشتر بود


وقتی که من بچه بودم
بر پنجره های لبخند
اهلی ترین سارهای سرور آشیان داشتند
آه
آن روزها گربه های تفکر
چندین فراوان نبودند
وقتی که من بچه بودم
مردم نبودند


وقتی که من بچه بودم
غم بود
اما
کم بود

فرستنده متن : ايمان

متن ترانه وقتی بچه بودم 10 سال و 4 ماه پیش در تاریخ 5/29/2004 و ساعت 11:58:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Vaghti Keh Bacheh Boodam Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  فرهاد مهراد جمعه {۳۶۱,۱۵۵}
تکست آهنگ  فرهاد مهراد مرد تنها {۲۶۱,۴۴۰}
تکست آهنگ  فرهاد مهراد برف {۲۰۳,۲۰۵}
تکست آهنگ  فرهاد مهراد آینه ها {۱۹۷,۳۸۶}
تکست آهنگ  فرهاد مهراد شبانه {۱۹۱,۵۲۱}
تکست آهنگ  فرهاد مهراد مرغ سحر {۱۶۰,۵۸۶}
تکست آهنگ  فرهاد مهراد مرد تنها ( م... {۱۵۷,۲۳۲}

This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393