دانلود آهنگ عروسی شراره
کاور آلبوم تابلوترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد
بدو بدو بگو بدو بدو بگو
بدو بدو بگو عروس و دوماد دارن میان
کوچه به کوچه طبق کشا با صد تا طبق جهاز میان
بدو بدو بگو عروس و دوماد دارن میان
کوچه به کوچه طبق کشا با صد تا طبق جهاز میان

بدو بگو حاضر باشن بدو بگو حاضر باشن
گل بریزن و نقل بپاشن
بدو بگو حاضر باشن
گل بریزن و نقل بپاشن
دعا کنن این دو تا گل
دعا کنن این دو تا گل
همیشهء عمر با هم باشن
همیشهء عمر با هم باشن

بدو بدو بدو بدو بدو بگو
شلوغ پلوغ همه جا
بزن و بکوب همه جا
شلوغ پلوغ همه جا
بزن و بکوب همه جا
عروس مثل ماه میمونه
ماه میمونه
حریر مهتاب میمونه
حریر مهتاب میمونه
دوماد و نگو یه پارچه گله
دوماد و نگو یه پارچه گله
اسفند دود کنین چشم نخوره
اسفند دود کنین چشم نخوره

بدو بدو بگو عروس و دوماد دارن میان
کوچه به کوچه طبق کشا با صد تا طبق جهاز میان
بدو بدو بگو عروس و دوماد دارن میان
کوچه به کوچه طبق کشا با صد تا طبق جهاز میان
بدو بدو بدو بدو بدو بگو

اهل شهر اینجا هستن
دکه و بازار و بستن
واسه دیدن عروس و دوماد
تا سر کوچه صف بستن
تا سر کوچه صف بستن
تا سر کوچه صف بستن
تا سر کوچه صف بستن
بدو بدو بگو عروس و دوماد دارن میان
کوچه به کوچه طبق کشا با صد تا طبق جهاز میان
بدو بدو بگو عروس و دوماد دارن میان
کوچه به کوچه طبق کشا با صد تا طبق جهاز میان

بدو بگو حاضر باشن بدو بگو حاضر باشن
گل بریزن و نقل بپاشن
بدو بگو حاضر باشن
گل بریزن و نقل بپاشن
دعا کنن این دو تا گل
دعا کنن این دو تا گل
همیشهء عمر با هم باشن
همیشهء عمر با هم باشن

بدو بدو بدو بدو بدو بگو
شلوغ پلوغ همه جا
بزن و بکوب همه جا
شلوغ پلوغ همه جا
بزن و بکوب همه جا
عروس مثل ماه میمونه
ماه میمونه
حریر مهتاب میمونه
حریر مهتاب میمونه
دوماد و نگو یه پارچه گله
دوماد و نگو یه پارچه گله
اسفند دود کنین چشم نخوره
اسفند دود کنین چشم نخوره

بدو بدو بگو عروس و دوماد دارن میان
کوچه به کوچه طبق کشا با صد تا طبق جهاز میان
بدو بدو بگو عروس و دوماد دارن میان
کوچه به کوچه طبق کشا با صد تا طبق جهاز میان
بدو بدو بدو بدو بدو بگو

فرستنده متن : زمزمه

ارسال MP3 توسط : broken heart

متن ترانه عروسی 11 سال و 0 ماه پیش در تاریخ 4/25/2004 و ساعت 10:49:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Aroosi Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393