شمع و پروانه منم مست میخانه منم
رسوای زمانه منم دیوانه منم
رسوای زمانه منم دیوانه منم

یار پیمانه منم ازخود بیگانه منم
رسوای زمانه منمدیوانه منم

چون باد صبا در به درم
با عشق و جنون همسفرم
شمع شب بی سحرم
از خود نبود خبرم
رسوای زمانه منمدیوانه منم

تو ای خدای منشنو نوای من
زمین و آسمان تو میلرزد به زیر پای من
مه و ستارگان تو میسوزد ز ناله های من
رسوای زمانه منم دیوانه منم
رسوای زمانه منم دیوانه منم

وی از این شیدا دل من
مست و بی و پروا دل من
مجنون هر صحرا دل من
رسوا دل من رسوا دل من
ناله تنها دل من داغ حسرت ها دل من
سرمایه سودا دل من
رسوا دل من

خاکستر پروانه منم خون دل پیمانه منم
چون شور ترانه تویی چون آه شبانه منم
رسوی زمانه منم دیوانه منم
رسوی زمانه منم دیوانه منم

متن ترانه رسوای زمانه همراه با ستار 7 سال و 9 ماه پیش در تاریخ 2/28/2007 و ساعت 10:22:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Rosvayeh Zamaneh ( Feat. Sattar) Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ الهه ساقی {۶۷۹,۱۶۱}
تکست آهنگ الهه رفته {۲۳۶,۷۳۰}
تکست آهنگ الهه ای کاش {۲۱۱,۰۹۹}
تکست آهنگ الهه نامهربونی {۱۷۵,۲۸۱}
تکست آهنگ الهه میخونه {۱۶۲,۹۱۰}
تکست آهنگ الهه رسوای زمانه {۱۰۹,۰۱۲}
تکست آهنگ الهه یاران {۱۰۷,۴۸۴}
تکست آهنگ الهه فریب {۱۰۵,۴۷۱}
تکست آهنگ الهه کعبه دلها {۹۱,۶۱۸}
تکست آهنگ الهه دل دیوونه {۸۵,۳۳۲}
تکست آهنگ الهه آمد اما {۵۵,۷۸۵}

This page was generated in 0.02 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393