شمع و پروانه منم مست میخانه منم
رسوای زمانه منم دیوانه منم
رسوای زمانه منم دیوانه منم

یار پیمانه منم ازخود بیگانه منم
رسوای زمانه منمدیوانه منم

چون باد صبا در به درم
با عشق و جنون همسفرم
شمع شب بی سحرم
از خود نبود خبرم
رسوای زمانه منمدیوانه منم

تو ای خدای منشنو نوای من
زمین و آسمان تو میلرزد به زیر پای من
مه و ستارگان تو میسوزد ز ناله های من
رسوای زمانه منم دیوانه منم
رسوای زمانه منم دیوانه منم

وی از این شیدا دل من
مست و بی و پروا دل من
مجنون هر صحرا دل من
رسوا دل من رسوا دل من
ناله تنها دل من داغ حسرت ها دل من
سرمایه سودا دل من
رسوا دل من

خاکستر پروانه منم خون دل پیمانه منم
چون شور ترانه تویی چون آه شبانه منم
رسوی زمانه منم دیوانه منم
رسوی زمانه منم دیوانه منم

متن ترانه رسوای زمانه همراه با ستار 7 سال و 9 ماه پیش در تاریخ 2/28/2007 و ساعت 10:22:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Rosvayeh Zamaneh ( Feat. Sattar) Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ الهه ساقی {۶۸۶,۸۸۳}
تکست آهنگ الهه رفته {۲۴۰,۴۴۲}
تکست آهنگ الهه ای کاش {۲۱۵,۱۵۵}
تکست آهنگ الهه نامهربونی {۱۷۸,۹۳۲}
تکست آهنگ الهه میخونه {۱۶۵,۵۹۴}
تکست آهنگ الهه رسوای زمانه {۱۱۱,۷۵۸}
تکست آهنگ الهه یاران {۱۰۹,۰۷۵}
تکست آهنگ الهه فریب {۱۰۷,۴۸۴}
تکست آهنگ الهه کعبه دلها {۹۴,۱۷۷}
تکست آهنگ الهه دل دیوونه {۸۷,۱۷۲}
تکست آهنگ الهه آمد اما {۵۵,۹۵۷}

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393