شمع و پروانه منم مست میخانه منم
رسوای زمانه منم دیوانه منم
رسوای زمانه منم دیوانه منم

یار پیمانه منم ازخود بیگانه منم
رسوای زمانه منمدیوانه منم

چون باد صبا در به درم
با عشق و جنون همسفرم
شمع شب بی سحرم
از خود نبود خبرم
رسوای زمانه منمدیوانه منم

تو ای خدای منشنو نوای من
زمین و آسمان تو میلرزد به زیر پای من
مه و ستارگان تو میسوزد ز ناله های من
رسوای زمانه منم دیوانه منم
رسوای زمانه منم دیوانه منم

وی از این شیدا دل من
مست و بی و پروا دل من
مجنون هر صحرا دل من
رسوا دل من رسوا دل من
ناله تنها دل من داغ حسرت ها دل من
سرمایه سودا دل من
رسوا دل من

خاکستر پروانه منم خون دل پیمانه منم
چون شور ترانه تویی چون آه شبانه منم
رسوی زمانه منم دیوانه منم
رسوی زمانه منم دیوانه منم

متن ترانه رسوای زمانه همراه با ستار 7 سال و 8 ماه پیش در تاریخ 2/28/2007 و ساعت 10:22:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Rosvayeh Zamaneh ( Feat. Sattar) Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ الهه ساقی {۶۷۵,۹۴۸}
تکست آهنگ الهه رفته {۲۳۴,۷۸۰}
تکست آهنگ الهه ای کاش {۲۰۹,۳۸۳}
تکست آهنگ الهه نامهربونی {۱۷۳,۱۱۳}
تکست آهنگ الهه میخونه {۱۶۲,۲۴۰}
تکست آهنگ الهه رسوای زمانه {۱۰۷,۹۲۰}
تکست آهنگ الهه یاران {۱۰۶,۸۶۰}
تکست آهنگ الهه فریب {۱۰۴,۷۸۵}
تکست آهنگ الهه کعبه دلها {۹۰,۸۳۸}
تکست آهنگ الهه دل دیوونه {۸۴,۳۶۴}
تکست آهنگ الهه آمد اما {۵۵,۶۴۵}

This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393