شمع و پروانه منم مست میخانه منم
رسوای زمانه منم دیوانه منم
رسوای زمانه منم دیوانه منم

یار پیمانه منم ازخود بیگانه منم
رسوای زمانه منمدیوانه منم

چون باد صبا در به درم
با عشق و جنون همسفرم
شمع شب بی سحرم
از خود نبود خبرم
رسوای زمانه منمدیوانه منم

تو ای خدای منشنو نوای من
زمین و آسمان تو میلرزد به زیر پای من
مه و ستارگان تو میسوزد ز ناله های من
رسوای زمانه منم دیوانه منم
رسوای زمانه منم دیوانه منم

وی از این شیدا دل من
مست و بی و پروا دل من
مجنون هر صحرا دل من
رسوا دل من رسوا دل من
ناله تنها دل من داغ حسرت ها دل من
سرمایه سودا دل من
رسوا دل من

خاکستر پروانه منم خون دل پیمانه منم
چون شور ترانه تویی چون آه شبانه منم
رسوی زمانه منم دیوانه منم
رسوی زمانه منم دیوانه منم

متن ترانه رسوای زمانه همراه با ستار 8 سال و 1 ماه پیش در تاریخ 2/28/2007 و ساعت 10:22:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Rosvayeh Zamaneh ( Feat. Sattar) Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  الهه ساقی {۱۶۸,۸۸۶}
تکست آهنگ  الهه رفته {۶۱,۰۴۸}
تکست آهنگ  الهه ای کاش {۵۳,۵۷۸}
تکست آهنگ  الهه نامهربونی {۴۸,۸۵۲}
تکست آهنگ  الهه میخونه {۴۰,۷۸۰}
تکست آهنگ  الهه یاران {۲۷,۰۶۸}
تکست آهنگ  الهه فریب {۲۶,۷۹۸}
تکست آهنگ  الهه کعبه دلها {۲۴,۵۳۴}
تکست آهنگ  الهه دل دیوونه {۲۲,۲۵۱}
تکست آهنگ  الهه قصه عشق {۱۳,۱۶۵}

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393