باشد از لعل تو یک ....... باشد از لعل تو یک
بوسه تمن ، تمنای دلم
خدا وای دلم ، عزیزوای دلم
می کشم خجلت از این ......... می کشم خجلت از این
خواهش بی جای دلم
خدا وای دلم ، عزیز وای دلم

عاشق روی توام .... بسته موی توام .... کشته خوی توام
جانم آه ساکن خدا کوی توام ....... جانم آه ساکن خدا کوی توام

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی
عزیز من که تو بی مهر و وفایی
عهدُ نابستن از آن به که ببندی و نپایی
عزیز من که ببندی و نپایی

دوستان منع کنندم که چرا دل به تو دادم
باید اول ز تو گفتن که چنین خوبُ چرایی
عزیز من که چنین خوب و چرایی

**************************

قسمت دوم :


ای بت چین ای بت چین ای بت چین ای صنم
حوروش وماهُ جبین و ماهُ جبین ای صنم
من از تو دوری نتوانم دگر
وز تو صبوری نتوانم دگر عزیز دلم

هر که تورا دیده زخود دیده زخود دل برید
رفته ز خود هر که رُخَت را و رخت را بدید
من از تو دوری نتوانم دگر
وز تو صبوری نتوانم دگر عزیز دلم


زلفُ به رخساره چو افشان کنی ، چو افشان کنی ، چو افشان کنی
حالت جمعی را پریشان کنی ، پریشان کنی ، پریشان کنی
وایُ به حال دل شیدا دل شیدای من
من از تو دوری نتوانم دگر
وز تو صبوری نتوانم دگر عزیز دلم

فرستنده متن : سینا پورابریشم

متن ترانه بت چین 6 سال و 8 ماه پیش در تاریخ 2008/01/05 و ساعت 04:27:00 ب.ظ ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Bot Chin Lyrics and Persian Music
دانلود آهنگ بت چین مرضیه
ترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد
تکست آهنگ  مرضیه سنگ خارا {۴۹۶,۹۳۸}
تکست آهنگ  مرضیه رفتم که رفتم {۳۴۴,۶۹۷}
تکست آهنگ  مرضیه در میان گلها {۲۹۷,۹۹۱}
تکست آهنگ  مرضیه می زده {۲۳۶,۶۳۶}
تکست آهنگ  مرضیه از من بگذر {۲۲۸,۶۸۰}
تکست آهنگ  مرضیه از من بگذرید {۲۱۹,۸۹۷}
تکست آهنگ  مرضیه طاقتم {۱۶۹,۵۲۵}

This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393