دانلود آهنگ مینای شکسته مرضیه
ترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد
دیوانه ز دست عشق تو کنونم
آواره چو مجنون در دشت جنونم

چون بگذرم از این ره با پای شکسته
چون ناله کند این نی با نای شکستهدیوانه زدست عشق تو کنونم
آواره چو مجنون در دشت جنونم
چون بگذرم از این ره با پای شکسته
چون ناله کند این نی با نای شکسته
من یوسف راه توام
افتاده به چاه توام
ارزان مفروشم
پیش تو خموشم اگر
چون باده ی کهنه دگر
افتاده زجوشم ، افتاده زجوشم
با چهره و سیمای شکسته
با قامت و بالای شکسته
بر کوی تو رو کرده ام ای قبله مرانم
داری تو اگر حرمت دلهای شکسته
بر کوی تو رو کرده ام ای قبله مرانم
داری تو اگر حرمت دلهای شکسته
چه خواهد شد که نوشی می ز مینای شکسته
چه خواهد شد که نوشی می ز مینای شکسته
با چهره و سیمای شکسته
با قامت و بالای شکسته
بر کوی تو رو کرده ام ای قبله مرانم
داری تو اگر حرمت دلهای شکسته
بر کوی تو رو کرده ام ای قبله مرانم
داری تو اگر حرمت دلهای شکسته
چه خواهد شد که نوشی می زمینای شکسته
چه خواهد شد که نوشی می ز مینای شکسته
من یوسف راه توام
افتاده به چاه توام
ارزان مفروشم
پیش تو خموشم اگر
چون باده ی کهنه دگر
افتاده زجوشم ا، فتاده زجوشم

فرستنده متن : فرشته مهرنیا

متن ترانه مینای شکسته 7 سال و 9 ماه پیش در تاریخ 2/21/2007 و ساعت 12:50:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Minayeh Shekasteh Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  مرضیه سنگ خارا {۵۱۶,۱۲۶}
تکست آهنگ  مرضیه رفتم که رفتم {۳۶۵,۸۰۴}
تکست آهنگ  مرضیه در میان گلها {۳۰۹,۵۹۷}
تکست آهنگ  مرضیه می زده {۲۴۶,۸۳۸}
تکست آهنگ  مرضیه از من بگذر {۲۴۰,۶۶۱}
تکست آهنگ  مرضیه از من بگذرید {۲۲۸,۲۱۲}
تکست آهنگ  مرضیه طاقتم {۱۷۸,۰۴۲}

This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393