بیا که بریم به مزار ملا ممد جان
سیل گل لاله زار وا وا دلبر جان
بیا که بریم به مزار ملا ممد جان
سیل گل لاله زار وا وا دلبر جان

برو با یار بگو یار تو آمد
گل نرگس خریدار تو آمد
گل نرگس خریدار تو آمد
برو با یار بگو چشم تو روشن
همان یار وفادار تو آمد
همان یار وفادار تو آمد
بیا که بریم به مزار ملا ممد جان
سیل گل لاله زار وا وا دلبر جان

بیا ای یار که مجنون تو هستم
خراب لعل میگون تو هستم
خراب لعل میگون تو هستم
نمیبوسم لب پیمانه ی می
پرشان و جگر خون تو هستم
پرشان و جگر خون تو هستم
بیا که بریم به مزار ملا ممد جان
سیل گل لاله زار وا وا دلبر جان

متن ترانه ملا ممد جان 7 سال و 1 ماه پیش در تاریخ 9/11/2007 و ساعت 1:12:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Molla Mamad Jan Lyrics and Persian Music
دانلود آهنگ ملا ممد جان پوران
ترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد
تکست آهنگ  پوران زندگی {۱۹۰,۱۴۸}
تکست آهنگ  پوران کمتر زن شانه {۱۸۱,۸۴۹}
تکست آهنگ  پوران تک درخت {۱۵۶,۲۱۸}
تکست آهنگ  پوران بیقرار {۱۴۱,۷۷۲}
تکست آهنگ  پوران ملا ممد جان {۱۴۱,۷۲۶}
تکست آهنگ  پوران نیلوفر {۱۱۷,۸۵۸}
تکست آهنگ  پوران نیلوفر {۹۵,۸۹۳}

This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393