اگه بری برای من زندگی ارزش نداره
حتی گلای گلدونا لطف نوازش نداره
اگه بری دنیا برام یه ذره معنا نداره
این عاشق همیشگی شوقی به فردا نداره
نداره ...

اگه بری منم میرم , میرم و دیوونه میشم
میرم توی ویرونه ها , غریب و بی خونه میشم
دلم سزاواره غمه , به جرم دوست داشتن تو
یه روز میاد که دیر شده , برای برگشتن تو

اگه بری منم میرم !
اگه بری منم میرم !

میرم (میرم)
منم میرم !

اگه بری این روزگار روزی دیگرون باشه
سهم من از این زندگی قسمت این و اون باشه
شاید گناه تو نبود شاید که تقصیر منه
شاید که این عاقبت این جوری عاشق شدنه

اگه بری منم میرم !
اگه بری منم میرم !
اگه بری منم میرم !
اگه بری منم میرم !

اگه بری ...
میرم (میرم)
اگه بری ...

میرم (میرم)
میرم (میرم)
میرم (میرم)
میرم (میرم)

اگه بری منم میرم !
اگه بری منم میرم !
اگه بری منم میرم !
اگه بری منم میرم !
اگه بری منم میرم !
اگه بری منم میرم !
اگه بری منم میرم !
اگه بری منم میرم !
اگه بری منم میرم !
اگه بری منم میرم !

فرستنده متن : رشاد

متن ترانه اگه بری 11 سال و 10 ماه پیش در تاریخ 6/9/2004 و ساعت 1:45:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Ageh Beri Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.02 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393