بدان سان گــریم از دنبال محمل
بدان سان گــریم از دنبال محمل
که ماند، که ماند دست و پای ناقه در گل
که ماند دست و پای ناقه در گل

ز اشک چشــم مجنون بی خــبر بود
که لیــلی سوی هامون راند محمل
ز اشک چشــم مجنون بی خــبر بود
که لیــلی سوی هامون راند محمل
آی آی آی

غمت در نهان خانه دل نشیند
غمت در نهان خانه دل نشیند
بــه نازی که لیلی به محمل نشــیند
بــه نازی که لیلی به محمل نشــیند

نوائی نوائی،نوائی نوائی،نوائی نوائی، نوائی نوائی
الهی برافتد نشـــان جدائی
الهی برافتد نشـــان جدائی
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
زبامی که برخاســت مشکل نشیند
زبامی که برخاســت مشکل نشیند

نوائی نوائی،نوائی نوائی،نوائی نوائی، نوائی نوائی
الهی برافتد نشـــان جدائی
الهی برافتد نشـــان جدائی

بنازم به بزم محبت که آنجــا
بنازم به بزم محبت که آنجــا
گدائی به شــاهی مقابل نشــیند
گدائی به شــاهی مقابل نشــیند
اللــــهاللـــــه آللـــــهیـــا هـــو

به دنبال محمل چنان زار و گــــــریم
به دنبال محمل چنان زار و گــــــریم
کـه از گــریه ام ناقه در گـل نشیند
کـه از گــریه ام ناقه در گـل نشیند
به دنبال محمل سـبکتر قــــــدم زن
به دنبال محمل سـبکتر قــــــدم زن
مبادا غبـــاری بـــه محمل نشــیند
مبادا غبـــاری بـــه محمل نشــیند

نوائی نوائی،نوائی نوائی،نوائی نوائی ،نوائی نوائی
الهی برافتد نشـــان جدائی
الهی برافتد نشـــان جدائی
الهی برافتد نشـــان جدائی
الهی برافتد نشـــان جدائی

فرستنده متن : بیژن

متن ترانه نوایی 6 سال و 11 ماه پیش در تاریخ 11/11/2008 و ساعت 2:29:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Navaee Lyrics and Persian Music
دانلود آهنگ نوایی عبدالوهاب شهیدی
کاور آلبوم تنها بیاترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد
تکست آهنگ  عبدالوهاب شهیدی تنها بیا {۹۴,۲۳۹}
تکست آهنگ  عبدالوهاب شهیدی زندگی {۶۹,۸۴۱}
تکست آهنگ  عبدالوهاب شهیدی لیلی {۸,۸۷۶}
تکست آهنگ  عبدالوهاب شهیدی شهر غریب {۳,۷۹۰}

This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393