به تو گفتم منو عاشق نکن دیوونه میشم
منو از خونه آواره نکن بی خونه میشم
به تو گفتم!!!
نگفتم؟!!!
خطر کردی نترسیدی منو دلداده کردی
تو کردی هرچی با این ساکته افتاده کردی
دیگه از کوچهء من راهه برگشتن نداری
منم دوست و منم دشمن کسی جز من نداری
به تو گفتم!!!
نگفتم؟!!!
نگفتم دل من بی اعتباره
اگه عاشق بشه پروا نداره
نمی فهمه خطر این مرغ بیدل
قفس میشکنه میره تا ستاره
به تو گفتم!!!
نگفتم؟!!!
به تو گفتم اگه مستم کنی مثل پرنده
دیگه از من نپرس مستیه عاشق چون و چنده
چنان دلسوخته میزنم به اسمت زیر آواز
که آوازهء من راهه فرارتو ببنده
به تو گفتم!!!
نگفتم؟!!!

فرستنده متن : علی خلیلی

متن ترانه به تو گفتم نگفتم 8 سال و 5 ماه پیش در تاریخ 10/30/2007 و ساعت 11:19:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Be To Goftam Nagoftam Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393