بودَرَنین/ اوزونو/ چوبان قایتار/ قوزونو/ ساری گلین
بودَرَنین/ اوزونو/ چوبان قایتار/ قوزونو/ ساری گلین

نه‌او لا بیرگون/ گورَم/ اُوز یاریمین/ اوزونو آخ
نِئنیم آمان آمان/ نِئنیم آمان آمان/ ساری گلین

گل سرخ کاشتم خار رویید عشق من دریغا ای دریغا...

دختر کوهستان دختر زیبا غزال زیبا رفت و یار دگر گرفت

مادرت بمیرد دختر کوهستان دختر زیبا دختر مارال غزال زیبا رفت و یار دگر گرفت

مادرت بمیرد دریغا ای دختر کوهستان دردت به جانم دریغا چه کنم

دامن کشان/ ساقی می‌خواران/ از کنار یاران/ مست و گیسو افشان/ می‌گریزد

بر جام می/ از شرنگ دوری/ بر غم مهجوری/ چون شرابی جوشان/ می بریزد

دارم قلبی لرزان ز رهش دیده شد نگران

ساقی می‌خواران/ از کنار یاران/ مست و گیسو افشان/ می‌گریزد

فرستنده متن : محسن

ارسال MP3 توسط : کاوه تنهایی وش

متن ترانه سری گلین 4 سال و 8 ماه پیش در تاریخ 2010/01/18 و ساعت 03:36:00 ب.ظ ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Seri Galin Lyrics and Persian Music
دانلود آهنگ سری گلین حسین علیزاده
کاور آلبوم به تماشای آبهای سفیدترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

This page was generated in 0.01 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393