مرغ ســحر ناله سر کن
داغ مرا تازه تر کن
زآه شرر بار، این قفس را

برشکن و زیر و زبر کن

بلبل پر بسته ز کنج قفس درآ
نغمهء آزادی نوع بشــر سرا

وز نفسی عرصهء این خاک توده را،پرشرر کن

ظلم ظالم ، جور صیّاد
آشیانم داده بر باد
ای خدا، ای فلک، ای طبیعت

شامِ تاریکِ ما را سحر کن

نو بهار است
گل به بار است
ابر چشمم، ژاله بار است

این قفس چون دلم
تنگ و تار است

شعله فکن در قفس ای آه آتشین
دست طبیعت گل عمرِ مرا مچین

جانب عاشق نگه ای تازه گل
از این ، بیشترکن ،بیشترکن ، بیشترکن

مرغ بی دل، شرح هجران ، مختصر، مختصر کن

مرغ بی دل، شرح هجران ، مخــتصـــر،
مختـصـر کـن

فرستنده متن : محمد

ارسال MP3 توسط : مانیا م

متن ترانه مرغ سحر 10 سال و 9 ماه پیش در تاریخ 3/6/2004 و ساعت 2:26:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Morgheh Sahar Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان ربنا {۱۶۲,۷۶۳}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان بارون {۹۶,۷۰۳}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان رزم مشترک {۷۶,۶۶۹}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان قطعه دیدار {۷۰,۸۰۸}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان بیداد {۶۷,۴۴۲}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان عشق پیری {۶۲,۸۱۶}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان یاد ایام {۶۱,۷۷۶}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان رندان مست {۵۰,۵۶۲}

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393