ایران ترانه
دانلود آهنگ قدیم فرامرز اصلانی
زندگی هم زندگیهای قدیم
عشق هم آن عشقهای آتشین
یارهم یاری که بامن یاربود
درعبورروزهای دلنشین
گفتگو هم گفتگوهای قشنگ
درشبان شعرومهتاب وشراب
بوسه هم آن بوسه های غرق مهر
تاسحرگاهان پیش از آفتاب
موسقی هم سازفرهنگ شریف
باصدای زیروبمهای بنان
پنجه هم ازان پرویزوملک
یاکسایی نی نوازجاودان
شعرهم تعبیر سهراب وفروغ
ازخود و ازبودن ودلخستگی
ارتباط شاملو باقلب خویش
یاکه نادر پوربادلبستگی

فرستنده متن : rira

ارسال MP3 توسط : vahid mon

متن ترانه قدیم در تاریخ 2008/04/15 و ساعت 10:19:00 ق.ظ ارسال شده است.

Ghadim Lyrics and Persian Music

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

سایت مرتبط فرامرز اصلانی

فرامرز اصلانی: اگه یه روز با گروه کیوسک
گفتگوی صدای آمريکا با فرامرز اصلانی ایران ترانه با سایت های فوق ارتباطی ندارد.