بگو ای مرد من ای از تبار هر چه عاشق
بگو ای در تو جاری خون روشن شقایق

بگو ای سوخته ای بی رمق ای کوه خسته
بگو ای با تو داغ عاشقای دل شکسته

بگو با من بگو از در و داغت
بذار مرحم بذارم روی زخمات

بذار بارون اشک من بشوره
غبار عصه ها رو از سراپات

بذار سر روی شونم گریه سر کن
از اون شب گریه های تلخ هق هق

بذار باور کنم یه تکیه گاهم
برای غربت یه مرد عاشق

رها از خستگی های همیشه باورم کن
بذار تا خالی سینم برات آغوش باشه

برهنه از لباس غصه های دور و دیرین
بذار تا بوسه های من برات تن پوش باشه

تو با شعر اومدی عاشقتر از عشق
چراغی با تو بود از جنس خورشید

کدوم طوفان چراغ رو زد روی سنگ
کتاب شعر رو از دست تو دزدید

بگو ای مرد من ای مرد عاشق
کدوم چله از این کوچه گذر کرد

هنوز باغچه برامون گل نداده
کدوم پاییز زمستون رو خبر کرد

بذار سر روی شونم گریه سر کن
از اون شب گریه های تلخ هق هق

بزار یه تکیه گاهم برای غربت یه مرد عاشق

فرستنده متن : یاسمین

متن ترانه مرد من 11 سال و 1 ماه پیش در تاریخ 3/12/2004 و ساعت 1:32:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Marde Man Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  سیمین غانم گل گلدون من {۲۰۴,۹۷۳}
تکست آهنگ  سیمین غانم سیب {۱۳۲,۶۲۰}
تکست آهنگ  سیمین غانم پرنده {۴۴,۱۳۲}
تکست آهنگ  سیمین غانم بسوزان {۲۵,۵۶۳}
تکست آهنگ  سیمین غانم قلک چشات {۲۱,۰۳۱}
تکست آهنگ  سیمین غانم لانه مور {۱۸,۱۰۴}
تکست آهنگ  سیمین غانم ماتم {۱۷,۶۶۸}
تکست آهنگ  سیمین غانم بسوزان {۱۵,۳۱۸}

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393