کو ان شبها ان بی خوابیها
کو ان تبها ان بی تابیها
کو در بحر مواج عشقت
غم جستن ها محنت یابی ها

جانکاهم کو فغان و اهم کو
کو عشق لب پرور من
کو ان ماهی که بنگرد گاهی
عکس خود را در ساغر من

گر که جدا افتادم یاد رخ صیادم
چون گذرد از یادم پر گل می گردد بستر من

بر لب چو اورم نامش کام جانم شیرین گردد
بخت سیاه من روزی چون موی او زرین گردد
گردد مه فلک شرمنده یک شب که روی او تابنده
همچون رخ مه پروین گردد

گر که جدا افتادم یاد رخ صیادم
چون گذرد از یادم پر گل می گردد بستر من

بر لب چو اورم نامش کام جانم شیرین گردد
بخت سیاه من روزی چون موی او زرین گردد
گردد مه فلک شرمنده یک شب که روی او تابنده
همچون رخ مه پروین گردد

گر که جدا افتادم یاد رخ صیادم
چون گذرد از یادم پر گل می گردد بستر من

فرستنده متن : بهروز

ارسال MP3 توسط : سامـان پیتراسم

متن ترانه کو آن شبها 2 سال و 11 ماه پیش در تاریخ 11/21/2012 و ساعت 8:51:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Kou Aan Shabhaa Lyrics and Persian Music
دانلود آهنگ کو آن شبها داریوش رفیعی
کاور آلبوم زهرهترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد
تکست آهنگ  داریوش رفیعی گلنار {۵۱۵,۸۷۶}
تکست آهنگ  داریوش رفیعی شب انتظار {۲۹۵,۷۲۹}
تکست آهنگ  داریوش رفیعی زهره {۱۷۴,۴۵۴}
تکست آهنگ  داریوش رفیعی زهره {۶۳,۰۷۰}
تکست آهنگ  داریوش رفیعی شمع شبانه {۶۰,۳۵۶}
تکست آهنگ  داریوش رفیعی شب انتظار {۴۵,۳۳۳}
تکست آهنگ  داریوش رفیعی ای باد صبا {۲۶,۳۹۵}

This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393