نه بسته ام به کس دل
نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج
رها رها رها من

ز من هر آن که او دور
چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک
از او جدا جدا من

نه چشم دل به سویی
نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی
به یاد آشنا من

نه چشم دل به سویی
نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی
به یاد آشنا منستاره ها نهفته
در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من
هوای گریه با من

ستاره ها نهفته
در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من
هوای گریه با من
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من
هوای گریه با مننه بسته ام به کس دل
نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج
رها رها رها من

ز من هر آن که او دور
چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک
از او جدا جدا من

متن ترانه هوای گریه 10 سال و 7 ماه پیش در تاریخ 3/13/2004 و ساعت 4:57:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Havayeh Geryeh Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  همایون شجریان رسم عاشقی {۳۴۸,۳۷۹}
تکست آهنگ  همایون شجریان غمگسار {۲۸۱,۱۷۴}
تکست آهنگ  همایون شجریان نسیم وصل {۲۱۸,۷۱۲}
تکست آهنگ  همایون شجریان حاصل عمر {۱۹۵,۶۲۴}
تکست آهنگ  همایون شجریان عشق از کجا {۱۹۳,۸۷۶}
تکست آهنگ  همایون شجریان تو کیستی؟ {۱۸۵,۴۳۷}
تکست آهنگ  همایون شجریان کولی {۱۷۳,۷۵۲}
تکست آهنگ  همایون شجریان با ستاره ها {۱۶۸,۳۲۴}

This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393