نه بسته ام به کس دل
نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج
رها رها رها من

ز من هر آن که او دور
چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک
از او جدا جدا من

نه چشم دل به سویی
نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی
به یاد آشنا من

نه چشم دل به سویی
نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی
به یاد آشنا منستاره ها نهفته
در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من
هوای گریه با من

ستاره ها نهفته
در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من
هوای گریه با من
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من
هوای گریه با مننه بسته ام به کس دل
نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج
رها رها رها من

ز من هر آن که او دور
چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک
از او جدا جدا من

متن ترانه هوای گریه 10 سال و 7 ماه پیش در تاریخ 3/13/2004 و ساعت 4:57:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Havayeh Geryeh Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  همایون شجریان رسم عاشقی {۳۵۰,۹۶۸}
تکست آهنگ  همایون شجریان غمگسار {۲۸۲,۹۲۱}
تکست آهنگ  همایون شجریان نسیم وصل {۲۲۰,۲۷۲}
تکست آهنگ  همایون شجریان حاصل عمر {۱۹۷,۵۲۷}
تکست آهنگ  همایون شجریان عشق از کجا {۱۹۵,۳۹۰}
تکست آهنگ  همایون شجریان تو کیستی؟ {۱۸۶,۷۹۴}
تکست آهنگ  همایون شجریان کولی {۱۷۷,۰۹۱}
تکست آهنگ  همایون شجریان با ستاره ها {۱۶۹,۶۸۱}

This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393