نه بسته ام به کس دل
نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج
رها رها رها من

ز من هر آن که او دور
چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک
از او جدا جدا من

نه چشم دل به سویی
نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی
به یاد آشنا من

نه چشم دل به سویی
نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی
به یاد آشنا منستاره ها نهفته
در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من
هوای گریه با من

ستاره ها نهفته
در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من
هوای گریه با من
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من
هوای گریه با مننه بسته ام به کس دل
نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج
رها رها رها من

ز من هر آن که او دور
چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک
از او جدا جدا من

متن ترانه هوای گریه 11 سال و 10 ماه پیش در تاریخ 3/13/2004 و ساعت 4:57:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Havayeh Geryeh Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  همایون شجریان رسم عاشقی {۸۴,۹۸۱}
تکست آهنگ  همایون شجریان غمگسار {۶۷,۴۰۲}
تکست آهنگ  همایون شجریان نسیم وصل {۵۲,۷۱۸}
تکست آهنگ  همایون شجریان حاصل عمر {۴۷,۲۹۶}
تکست آهنگ  همایون شجریان عشق از کجا {۴۷,۲۶۴}
تکست آهنگ  همایون شجریان کولی {۴۵,۸۷۱}
تکست آهنگ  همایون شجریان تو کیستی؟ {۴۵,۳۴۵}
تکست آهنگ  همایون شجریان با ستاره ها {۴۰,۷۹۵}

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393