نه بسته ام به کس دل
نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج
رها رها رها من

ز من هر آن که او دور
چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک
از او جدا جدا من

نه چشم دل به سویی
نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی
به یاد آشنا من

نه چشم دل به سویی
نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی
به یاد آشنا منستاره ها نهفته
در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من
هوای گریه با من

ستاره ها نهفته
در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من
هوای گریه با من
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من
هوای گریه با مننه بسته ام به کس دل
نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج
رها رها رها من

ز من هر آن که او دور
چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک
از او جدا جدا من

متن ترانه هوای گریه 11 سال و 0 ماه پیش در تاریخ 3/13/2004 و ساعت 4:57:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Havayeh Geryeh Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  همایون شجریان رسم عاشقی {۸۷,۱۲۷}
تکست آهنگ  همایون شجریان غمگسار {۶۸,۴۷۵}
تکست آهنگ  همایون شجریان نسیم وصل {۵۳,۷۶۹}
تکست آهنگ  همایون شجریان حاصل عمر {۴۸,۵۴۶}
تکست آهنگ  همایون شجریان عشق از کجا {۴۸,۴۴۱}
تکست آهنگ  همایون شجریان کولی {۴۸,۴۳۸}
تکست آهنگ  همایون شجریان تو کیستی؟ {۴۶,۵۲۲}
تکست آهنگ  همایون شجریان با ستاره ها {۴۱,۵۹۴}

This page was generated in 0.02 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393