نه بسته ام به کس دل
نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج
رها رها رها من

ز من هر آن که او دور
چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک
از او جدا جدا من

نه چشم دل به سویی
نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی
به یاد آشنا من

نه چشم دل به سویی
نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی
به یاد آشنا منستاره ها نهفته
در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من
هوای گریه با من

ستاره ها نهفته
در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من
هوای گریه با من
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من
هوای گریه با مننه بسته ام به کس دل
نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج
رها رها رها من

ز من هر آن که او دور
چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک
از او جدا جدا من

متن ترانه هوای گریه 11 سال و 1 ماه پیش در تاریخ 3/13/2004 و ساعت 4:57:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Havayeh Geryeh Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  همایون شجریان رسم عاشقی {۸۷,۸۴۰}
تکست آهنگ  همایون شجریان غمگسار {۶۸,۹۷۲}
تکست آهنگ  همایون شجریان نسیم وصل {۵۴,۱۵۱}
تکست آهنگ  همایون شجریان کولی {۴۹,۲۴۰}
تکست آهنگ  همایون شجریان حاصل عمر {۴۹,۰۰۳}
تکست آهنگ  همایون شجریان عشق از کجا {۴۸,۸۷۰}
تکست آهنگ  همایون شجریان تو کیستی؟ {۴۷,۰۲۳}
تکست آهنگ  همایون شجریان با ستاره ها {۴۱,۹۵۰}

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393