نه بسته ام به کس دل
نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج
رها رها رها من

ز من هر آن که او دور
چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک
از او جدا جدا من

نه چشم دل به سویی
نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی
به یاد آشنا من

نه چشم دل به سویی
نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی
به یاد آشنا منستاره ها نهفته
در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من
هوای گریه با من

ستاره ها نهفته
در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من
هوای گریه با من
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من
هوای گریه با مننه بسته ام به کس دل
نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج
رها رها رها من

ز من هر آن که او دور
چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک
از او جدا جدا من

متن ترانه هوای گریه 10 سال و 7 ماه پیش در تاریخ 3/13/2004 و ساعت 4:57:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Havayeh Geryeh Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  همایون شجریان رسم عاشقی {۳۴۹,۵۶۴}
تکست آهنگ  همایون شجریان غمگسار {۲۸۱,۸۲۹}
تکست آهنگ  همایون شجریان نسیم وصل {۲۱۹,۴۴۵}
تکست آهنگ  همایون شجریان حاصل عمر {۱۹۶,۴۶۶}
تکست آهنگ  همایون شجریان عشق از کجا {۱۹۴,۷۰۳}
تکست آهنگ  همایون شجریان تو کیستی؟ {۱۸۵,۹۶۷}
تکست آهنگ  همایون شجریان کولی {۱۷۴,۸۴۴}
تکست آهنگ  همایون شجریان با ستاره ها {۱۶۸,۹۴۸}

This page was generated in 0.02 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393