ایران ترانه
دانلود آهنگ کاش من جای تو بودم گوگوش
ای که دنیایش تو هستی
قلب پر مهرم شکستی
آمدی جایم گرفتی
در کنار او نشستی
کاش من جای تو بودم...

قصه میگوید برایت
از امید و آرزوها
مینشیند روبرویت
با نگاهی، پر تمنا
کاش من جای تو بودم...

مینشیند در کنارت
آن شب خوب عروسی
شادی از آوای تبریک
آن سرور و دیده بوسی
کاش من جای تو بودم...

در عقیق دیدگانت
مینشیند نقش فردا
میرود از شهر قلبت
تکسوار درد و غمها
کاش من جای تو بودم...

کاش من جای تو بودم

متن ترانه کاش من جای تو بودم در تاریخ 2003/11/15 و ساعت 04:21:00 ب.ظ ارسال شده است.

Kash Man Jayeh To Boodam Lyrics and Persian Music

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ