ایران ترانه
دانلود آهنگ از خون جوانان وطن لاله دمیده پریسا
هنگام می و وقت گل و گلشن جانم گلشن
خدا گشته چمن شد
در بار بهاری خالی از زاغ و
جانم زاغ و خدا زاغ و زغن شد
از ابر کرم خطه ری رشک خطن شد
دل سنگا چو من مرغ جانم مرغ قفس بهر وطن شد
چه کج رفتاری ای چرخ
چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ
نه دین داری نه ایین داری نه ایین داری ای چرخ
از خون جوانان وطن لاله
جانم لاله خدا لاله دمیده
از ماتم سرو قد چون سرو و جانم
سرو و خدا برگا خمیده
در سایه گل بلبل از این غصه خزیده
گل بی تو چومن در غم جانم در غم
خدا جامه دریده
چه کج رفتاری ای چرخ
چه بدکرداری ای چرخ
سر کین داری ای چرخ
نه ایین داری نه ایین داری نه ایین داری ای چرخ

ارسال متن و MP3 توسط : رضا میرزاپور

متن ترانه از خون جوانان وطن لاله دمیده در تاریخ 2008/06/28 و ساعت 07:01:00 ب.ظ ارسال شده است.

az khone javanane vatan Lyrics and Persian Music

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ