دو سه شبه که چشمام بدره
خدا کنه که خوابم نبره
تو این قفس که زندونه منه
دلم گرفتهو منتظره
خداکنه که خوابم نبره

دو سه شبه که چشمام بدره
خدا کنه که خوابم نبره
تو این قفس که زندونه منه
دلم گرفتهو منتظره
خدا کنه که خوابم نبره

میخوام که دل بدریا بزنم
یه سینه حرفو یکجا بزنم
چرا کسی نمیگه بمن
عشقو امیدم بکجا رفته
شبا که یکه تنها بمونم
با غصه ها تو دنیا بمونم
به کی آخه میتونه بگه
اینکه پشیمونه چرا رفته

دو سه شبه که چشمام بدره ه ه ه
فردا دوباره پائیز میشه باز
دلم زه غصه لبریز میشه باز
ای آسمون بهش بگو پشیمون میشی
به سوز عاشقی قسم که دلخون میشی

میخوام که دل بدریا بزنم
یه سینه حرفو یکجا بزنم
چرا کسی نمیگه بمن
عشقو امیدم بکجا رفته
شبا که یکه تنها بمونم
با غصه ها تو دنیا بمونم
بکی آخه میتونه بگه
اینکه پشیمونه چرا رفته
دو سه شبه که چشمام بدره ه ه ه

فرستنده متن : محسن - مونتریال

متن ترانه دو سه شبه 11 سال و 11 ماه پیش در تاریخ 5/9/2004 و ساعت 6:21:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Do Seh Shabeh Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393