ایران ترانه
دانلود آهنگ فوتبال شاه پر شهپر
گل!
دروازبان بی عرضه توپ رفت توی دروازه
دروازبان بی عرضه توپ رفت توی دروازه
یه گل به من زد کی زد منوچ به من زد کی زد
هافبک به من زد کی زد با پای چپ زد
با پای راست زد با سر به من زد
از راه دور زد وای از راه دور زد
از راه دور زد وای از راه دور زد

دروازبان بی عرضه توپ رفت توی دروازه
دروازبان بی عرضه توپ رفت توی دروازه
یه گل به من زد کی زد منوچ به من زد کی زد
هافبک به من زد کی زد با پای چپ زد کی زد
با پای راست زد کی زد با سر به من زد کی زد
از راه دور زد وای از راه دور زد
از راه دور زد وای از راه دور زد

گلر کی بود مامان جون
هافبک کی بود ناناش جون
شوت زن کی بود مهوش جون
گوش راست کی بود بهزاد جون
دروازبان بی عرضه توپ رفت توی دروازه
دروازبان بی عرضه توپ رفت توی دروازه
ممد بوقی بوق بزن
ممد بوقی بوق بزن
ایران
ایران

ارسال متن توسط : Harri Loulou

ارسال MP3 توسط : reza_123456

متن ترانه فوتبال شاه پر در تاریخ 2011/10/23 و ساعت 09:05:00 ق.ظ ارسال شده است.

football shahpar Lyrics and Persian Music

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

سایت مرتبط شهپر

درگذشت شهپر به نقل از بی بی سی ایران ترانه با سایت های فوق ارتباطی ندارد.