تو نه بارونی ، نه شن باد
تو نه مرهمی ، نه فریاد
تو نه خسته ای ، نه همپا
تو نه از غیری ، نه از ما
تو نه بیرون ، نه درونی
تو نه ارزون ، نه گرونی
تو نه خاکی پوشش گنج
نه یه مُهره روی شطرنج
تو فقط هستی که باشی
تو نه مرگی نه تلاشی
نمی تونم ... نمی تونم
تو رو همصدا بدونم !
تو یه روز سبزی ، یه روز زرد
یه روز همدردی ، یه روز درد
اگه اشتباه می خونم
بگو ، راست بگو ، بدونم
تو کدوم رنگی ؟! کدوم بو ؟!
اگه سکه ای کدوم رو ؟!
که نه ظلمت ، نه فروغی
نه رکودی ، نه بلوغی
نکنه حرفای خامم خاطر عزیزو آزرد !
نکنه اسم حقیرم توی کتابای تو خط خورد !

فرستنده متن : هدا.ق

متن ترانه معشوق 11 سال و 10 ماه پیش در تاریخ 6/8/2004 و ساعت 8:51:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Ma'shoogh Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393