رویاهای من قریه ایست قدیمی
تو مشتی سایه اما صمیمی
قریه من به جای فولاد
چشمه رو می پرستید چشمه رو می پرستید
قریه من خوب و صمیمی
دلچسب و زیبا شعری قدیمی
اما دستی زرد آمد ز دوزخ
آتش زد بر این قریه من
با مشتی فولاد چشمه رو دزدید
بردش به سایه دادش به خورشید
قریه من رویای من بود
اون چشمه خوب دنیای من بود

فرستنده متن : منیژه

متن ترانه قریه 10 سال و 7 ماه پیش در تاریخ 3/23/2004 و ساعت 3:45:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Ghariyeh Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  فریدون فروغی کوچه شهر دلم {۴۴۱,۱۸۳}
تکست آهنگ  فریدون فروغی زندون دل {۳۳۹,۹۵۵}
تکست آهنگ  فریدون فروغی گرفتار {۲۴۹,۶۶۲}
تکست آهنگ  فریدون فروغی غم تنهایی {۲۴۱,۲۶۹}
تکست آهنگ  فریدون فروغی تنگنا {۲۱۴,۶۴۰}
تکست آهنگ  فریدون فروغی پروانه ی من {۱۹۱,۵۲۱}
تکست آهنگ  فریدون فروغی آدمک {۱۹۰,۴۷۶}
تکست آهنگ  فریدون فروغی نماز (نیاز) {۱۸۲,۴۷۳}
تکست آهنگ  فریدون فروغی یار دبستانی {۱۸۰,۶۴۸}

This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393