رویاهای من قریه ایست قدیمی
تو مشتی سایه اما صمیمی
قریه من به جای فولاد
چشمه رو می پرستید چشمه رو می پرستید
قریه من خوب و صمیمی
دلچسب و زیبا شعری قدیمی
اما دستی زرد آمد ز دوزخ
آتش زد بر این قریه من
با مشتی فولاد چشمه رو دزدید
بردش به سایه دادش به خورشید
قریه من رویای من بود
اون چشمه خوب دنیای من بود

فرستنده متن : منیژه

متن ترانه قریه 11 سال و 0 ماه پیش در تاریخ 3/23/2004 و ساعت 3:45:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Ghariyeh Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  فریدون فروغی کوچه شهر دلم {۱۰۷,۲۴۰}
تکست آهنگ  فریدون فروغی زندون دل {۸۳,۳۲۹}
تکست آهنگ  فریدون فروغی غم تنهایی {۶۰,۸۸۶}
تکست آهنگ  فریدون فروغی گرفتار {۶۰,۰۶۹}
تکست آهنگ  فریدون فروغی تنگنا {۵۱,۷۳۹}
تکست آهنگ  فریدون فروغی پروانه ی من {۴۶,۷۷۴}
تکست آهنگ  فریدون فروغی آدمک {۴۶,۶۱۶}
تکست آهنگ  فریدون فروغی نماز (نیاز) {۴۴,۵۷۱}

This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393