رویاهای من قریه ایست قدیمی
تو مشتی سایه اما صمیمی
قریه من به جای فولاد
چشمه رو می پرستید چشمه رو می پرستید
قریه من خوب و صمیمی
دلچسب و زیبا شعری قدیمی
اما دستی زرد آمد ز دوزخ
آتش زد بر این قریه من
با مشتی فولاد چشمه رو دزدید
بردش به سایه دادش به خورشید
قریه من رویای من بود
اون چشمه خوب دنیای من بود

فرستنده متن : منیژه

متن ترانه قریه 10 سال و 9 ماه پیش در تاریخ 3/23/2004 و ساعت 3:45:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Ghariyeh Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  فریدون فروغی کوچه شهر دلم {۱۰۴,۲۶۶}
تکست آهنگ  فریدون فروغی زندون دل {۸۰,۴۵۲}
تکست آهنگ  فریدون فروغی گرفتار {۵۸,۷۹۸}
تکست آهنگ  فریدون فروغی غم تنهایی {۵۷,۹۰۶}
تکست آهنگ  فریدون فروغی تنگنا {۵۰,۶۱۹}
تکست آهنگ  فریدون فروغی پروانه ی من {۴۵,۳۹۶}
تکست آهنگ  فریدون فروغی آدمک {۴۵,۱۴۴}
تکست آهنگ  فریدون فروغی نماز (نیاز) {۴۳,۲۰۳}

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393