رویاهای من قریه ایست قدیمی
تو مشتی سایه اما صمیمی
قریه من به جای فولاد
چشمه رو می پرستید چشمه رو می پرستید
قریه من خوب و صمیمی
دلچسب و زیبا شعری قدیمی
اما دستی زرد آمد ز دوزخ
آتش زد بر این قریه من
با مشتی فولاد چشمه رو دزدید
بردش به سایه دادش به خورشید
قریه من رویای من بود
اون چشمه خوب دنیای من بود

فرستنده متن : منیژه

متن ترانه قریه 10 سال و 8 ماه پیش در تاریخ 3/23/2004 و ساعت 3:45:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Ghariyeh Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  فریدون فروغی کوچه شهر دلم {۱۰۳,۴۷۴}
تکست آهنگ  فریدون فروغی زندون دل {۷۹,۷۱۸}
تکست آهنگ  فریدون فروغی گرفتار {۵۸,۳۶۶}
تکست آهنگ  فریدون فروغی غم تنهایی {۵۶,۹۸۰}
تکست آهنگ  فریدون فروغی تنگنا {۵۰,۱۴۰}
تکست آهنگ  فریدون فروغی پروانه ی من {۴۴,۹۵۶}
تکست آهنگ  فریدون فروغی آدمک {۴۴,۷۴۰}
تکست آهنگ  فریدون فروغی نماز (نیاز) {۴۲,۷۷۸}

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393