رویاهای من قریه ایست قدیمی
تو مشتی سایه اما صمیمی
قریه من به جای فولاد
چشمه رو می پرستید چشمه رو می پرستید
قریه من خوب و صمیمی
دلچسب و زیبا شعری قدیمی
اما دستی زرد آمد ز دوزخ
آتش زد بر این قریه من
با مشتی فولاد چشمه رو دزدید
بردش به سایه دادش به خورشید
قریه من رویای من بود
اون چشمه خوب دنیای من بود

فرستنده متن : منیژه

متن ترانه قریه 10 سال و 7 ماه پیش در تاریخ 3/23/2004 و ساعت 3:45:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Ghariyeh Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  فریدون فروغی کوچه شهر دلم {۴۳۷,۷۶۷}
تکست آهنگ  فریدون فروغی زندون دل {۳۳۷,۸۴۹}
تکست آهنگ  فریدون فروغی گرفتار {۲۴۸,۱۸۰}
تکست آهنگ  فریدون فروغی غم تنهایی {۲۳۹,۱۳۲}
تکست آهنگ  فریدون فروغی تنگنا {۲۱۳,۲۶۷}
تکست آهنگ  فریدون فروغی پروانه ی من {۱۹۰,۰۷۰}
تکست آهنگ  فریدون فروغی آدمک {۱۸۹,۲۷۴}
تکست آهنگ  فریدون فروغی نماز (نیاز) {۱۸۱,۱۷۸}
تکست آهنگ  فریدون فروغی یار دبستانی {۱۷۸,۷۹۱}

This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393