رویاهای من قریه ایست قدیمی
تو مشتی سایه اما صمیمی
قریه من به جای فولاد
چشمه رو می پرستید چشمه رو می پرستید
قریه من خوب و صمیمی
دلچسب و زیبا شعری قدیمی
اما دستی زرد آمد ز دوزخ
آتش زد بر این قریه من
با مشتی فولاد چشمه رو دزدید
بردش به سایه دادش به خورشید
قریه من رویای من بود
اون چشمه خوب دنیای من بود

فرستنده متن : منیژه

متن ترانه قریه 10 سال و 7 ماه پیش در تاریخ 3/23/2004 و ساعت 3:45:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Ghariyeh Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  فریدون فروغی کوچه شهر دلم {۴۲۹,۶۰۸}
تکست آهنگ  فریدون فروغی زندون دل {۳۳۲,۷۰۱}
تکست آهنگ  فریدون فروغی گرفتار {۲۴۵,۳۱۰}
تکست آهنگ  فریدون فروغی غم تنهایی {۲۳۳,۸۵۹}
تکست آهنگ  فریدون فروغی تنگنا {۲۱۰,۶۷۸}
تکست آهنگ  فریدون فروغی پروانه ی من {۱۸۶,۹۰۳}
تکست آهنگ  فریدون فروغی آدمک {۱۸۵,۰۹۴}
تکست آهنگ  فریدون فروغی نماز (نیاز) {۱۷۷,۷۱۵}
تکست آهنگ  فریدون فروغی یار دبستانی {۱۷۵,۳۴۴}

This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393