رویاهای من قریه ایست قدیمی
تو مشتی سایه اما صمیمی
قریه من به جای فولاد
چشمه رو می پرستید چشمه رو می پرستید
قریه من خوب و صمیمی
دلچسب و زیبا شعری قدیمی
اما دستی زرد آمد ز دوزخ
آتش زد بر این قریه من
با مشتی فولاد چشمه رو دزدید
بردش به سایه دادش به خورشید
قریه من رویای من بود
اون چشمه خوب دنیای من بود

فرستنده متن : منیژه

متن ترانه قریه 11 سال و 1 ماه پیش در تاریخ 3/23/2004 و ساعت 3:45:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Ghariyeh Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  فریدون فروغی کوچه شهر دلم {۱۰۸,۷۲۰}
تکست آهنگ  فریدون فروغی زندون دل {۸۴,۵۶۰}
تکست آهنگ  فریدون فروغی غم تنهایی {۶۲,۵۸۶}
تکست آهنگ  فریدون فروغی گرفتار {۶۰,۸۱۴}
تکست آهنگ  فریدون فروغی تنگنا {۵۲,۳۱۸}
تکست آهنگ  فریدون فروغی پروانه ی من {۴۷,۶۳۸}
تکست آهنگ  فریدون فروغی آدمک {۴۷,۳۸۶}
تکست آهنگ  فریدون فروغی نماز (نیاز) {۴۵,۱۴۴}

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393