رویاهای من قریه ایست قدیمی
تو مشتی سایه اما صمیمی
قریه من به جای فولاد
چشمه رو می پرستید چشمه رو می پرستید
قریه من خوب و صمیمی
دلچسب و زیبا شعری قدیمی
اما دستی زرد آمد ز دوزخ
آتش زد بر این قریه من
با مشتی فولاد چشمه رو دزدید
بردش به سایه دادش به خورشید
قریه من رویای من بود
اون چشمه خوب دنیای من بود

فرستنده متن : منیژه

متن ترانه قریه 10 سال و 7 ماه پیش در تاریخ 3/23/2004 و ساعت 3:45:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Ghariyeh Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  فریدون فروغی کوچه شهر دلم {۴۳۹,۵۳۰}
تکست آهنگ  فریدون فروغی زندون دل {۳۳۸,۸۶۳}
تکست آهنگ  فریدون فروغی گرفتار {۲۴۸,۹۷۶}
تکست آهنگ  فریدون فروغی غم تنهایی {۲۴۰,۱۷۷}
تکست آهنگ  فریدون فروغی تنگنا {۲۱۴,۱۱۰}
تکست آهنگ  فریدون فروغی پروانه ی من {۱۹۰,۸۳۴}
تکست آهنگ  فریدون فروغی آدمک {۱۸۹,۷۷۴}
تکست آهنگ  فریدون فروغی نماز (نیاز) {۱۸۱,۸۳۳}
تکست آهنگ  فریدون فروغی یار دبستانی {۱۷۹,۵۸۷}

This page was generated in 0.02 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393