رویاهای من قریه ایست قدیمی
تو مشتی سایه اما صمیمی
قریه من به جای فولاد
چشمه رو می پرستید چشمه رو می پرستید
قریه من خوب و صمیمی
دلچسب و زیبا شعری قدیمی
اما دستی زرد آمد ز دوزخ
آتش زد بر این قریه من
با مشتی فولاد چشمه رو دزدید
بردش به سایه دادش به خورشید
قریه من رویای من بود
اون چشمه خوب دنیای من بود

فرستنده متن : منیژه

متن ترانه قریه 10 سال و 7 ماه پیش در تاریخ 3/23/2004 و ساعت 3:45:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Ghariyeh Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  فریدون فروغی کوچه شهر دلم {۴۳۸,۶۵۶}
تکست آهنگ  فریدون فروغی زندون دل {۳۳۸,۲۳۹}
تکست آهنگ  فریدون فروغی گرفتار {۲۴۸,۵۸۶}
تکست آهنگ  فریدون فروغی غم تنهایی {۲۳۹,۵۸۴}
تکست آهنگ  فریدون فروغی تنگنا {۲۱۳,۶۲۶}
تکست آهنگ  فریدون فروغی پروانه ی من {۱۹۰,۳۵۱}
تکست آهنگ  فریدون فروغی آدمک {۱۸۹,۴۶۲}
تکست آهنگ  فریدون فروغی نماز (نیاز) {۱۸۱,۴۴۳}
تکست آهنگ  فریدون فروغی یار دبستانی {۱۷۹,۱۹۷}

This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393