دانلود آهنگ زورق کاغذی بتی
کاور آلبوم لبخند قدیمیترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد
به مسجد گر بت از بتهاست می دانستم اکنون
در این خمرخانه رندان بت از بتگر نمی دانم
چو محوم شد در این دریا همه نامی که دانستم
در این دریای بی نامی دو نام آور نمی دانم
یکی را چون نمی دانم همه چون دانم از مستی
یکی رهرو یکی راه و یکی رهبر نمی دانم
کجا بودم کجا رفتم کجایم من
به تاریکی در افتادم ره روشن نمی دانم

چگونه دم توانم زد در این وادی بی پایان
که ورد عاشقان اینجا به جز شیون نمی دانم
کجا بودم کجا رفتم کجایم من
به تاریکی در افتادم ره روشن نمی دانم
کجا بودم کجا رفتم کجایم من
به تاریکی در افتادم ره روشن نمی دانم
کجا بودم کجا رفتم کجایم من
به تاریکی در افتادم ره روشن نمی دانم
کجا بودم کجا رفتم کجایم من
به تاریکی در افتادم ره روشن نمی دانم

کجا بودم کجا رفتم...
کجا بودم کجا رفتم کجایم من...

ارسال متن توسط :

ارسال MP3 توسط : shano macha

متن ترانه زورق کاغذی 4 سال و 6 ماه پیش در تاریخ 10/3/2011 و ساعت 6:47:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Zoraghe Kaghazi Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393