اندک اندک ، اندک اندک ، جمع مستان می رسند

اندک اندک ، اندک اندک ، می پرستان می رسند

اندک اندک جمع مستان می رسند

اندک اندک می پرستان می رسند

دل نوازان ، ناز نازان در رهند

گل عذاران از گلستان می رسند

اندک اندک زین جهان هست و نیست

نیستان رفتند و هستان می رسند

دل نوازان ، ناز نازان در رهند

گل عذاران از گلستان می رسند

سر خمش کردم که آمد خالق ، ای

نک بتان با آب دستان می رسند

فرستنده متن : كياور

ارسال MP3 توسط : reza karimi

متن ترانه اندک اندک 11 سال و 1 ماه پیش در تاریخ 3/31/2004 و ساعت 1:44:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Andak Andak Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.00 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393