ای بی وفا ، راز دل بشنو ، از خموشی من ، این سکوت مرا ناشنیده مگیر
ای آشنا ، چشم دل بگشا ، حال من بنگر ، سوز و ساز دلم را ندیده مگیر

امشب که تو ، در کنار منی ، غمگسار منی ، سایه از سر من تا سپیده مگیر
ای اشک من ، خیز و پرده مشو ، پیش چشم ترم ، وقت دیدن او ، راه دیده مگیر

دل دیوانه ی من به غیر از محبت گناهی ندارد ، خدا داند
شده چون مرغ طوفان که جز بی پناهی ، پناهی ندارد ، خدا داند
منم آن ابر وحشی که در هر بیابان به تلخی سرشکی بیفشاند
به جز این اشک سوزان ، دل نا امیدم گواهی ندارد ، خدا داند

ای بی وفا ، راز دل بشنو ، از خموشی من ، این سکوت مرا ناشنیده مگیر
ای آشنا ، چشم دل بگشا ، حال من بنگر ، سوز و ساز دلم را ندیده مگیر

دلم گیرد هر زمان بهانه ی تو ، سرم دارد شور جاودانه ی تو
روی دل بود به سوی آستانه ی تو
چو آید شب، در میان تیرگی ها، گشاید پر، روح من به شور و غوغا
رو کند چو مرغ وحشی ، سوی خانه تو

ای بی وفا ، راز دل بشنو ، از خموشی من ، این سکوت مرا ناشنیده مگیر
ای آشنا ، چشم دل بگشا ، حال من بنگر ، سوز و ساز دلم را ندیده مگیر

امشب که تو ، در کنار منی ، غمگسار منی ، سایه از سر من تا سپیده مگیر
ای اشک من ، خیز و پرده مشو ، پیش چشم ترم ، وقت دیدن او ، راه دیده مگیر

ارسال متن توسط : بهرام جاویدان

ارسال MP3 توسط : محسن ب

متن ترانه راز دل 5 سال و 3 ماه پیش در تاریخ 7/26/2009 و ساعت 6:40:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Raz E Del Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  علیرضا قربانی ارغوان {۴۴۶,۲۲۲}
تکست آهنگ  علیرضا قربانی از من بگذر {۳۸۰,۲۸۱}
تکست آهنگ  علیرضا قربانی رسوای زمانه {۳۵۲,۲۴۸}
تکست آهنگ  علیرضا قربانی جان عاشقی {۳۴۵,۲۵۹}
تکست آهنگ  علیرضا قربانی اشتیاق {۲۹۴,۵۹۰}
تکست آهنگ  علیرضا قربانی شب دهم {۲۹۲,۱۵۶}
تکست آهنگ  علیرضا قربانی بی قرار {۲۲۴,۰۳۱}
تکست آهنگ  علیرضا قربانی حریق خزان {۲۱۷,۵۵۷}
تکست آهنگ  علیرضا قربانی هوای جنون {۱۹۰,۴۱۳}
تکست آهنگ  علیرضا قربانی شب {۱۸۳,۴۰۹}
ویدیو شب

This page was generated in 0.02 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393