یه دل می گه برم برم
یه دلم می گه نرم نرم
طاقتنداره دلمدلم
بی تو چه کنم

پیشعشق زیبازیبا
خیلی کوچیکه دنیا دنیا
با یاد توام هر جا هر جا
ترکـت نـکـنـم

سـلطانقلـبمتـوهـسـتیتـوهـسـتـی
دروازه های دلمرا شکستی
پیمان یاری به قلبم تو بستی
با من پیوستی

اکنون اگر از تو دورم به هر جا
بـر یـار دیـگرنـبـنـدمدلـم را
سـرشــارمازآرزوو تـمـنـاای یار زیبا


یه دل می گه برم برم
یه دلم می گه نرم نرم
طاقتنداره دلمدلم
بی تو چه کنم

پیشعشق زیبازیبا
خیلی کوچیکه دنیا دنیا
با یاد توام هر جا هر جا
ترکـت نـکـنـم

سـلطانقلـبمتـوهـسـتیتـوهـسـتـی
دروازه های دلمرا شکستی
پیمان یاری به قلبم تو بستی با من پیوستی

اکنون اگر از تو دورم به هر جا
بـر یـار دیـگرنـبـنـدمدلـم را
سـرشــارمازآرزوو تـمـنـا
ای یار زیباای یار زیبا

فرستنده متن : pooya_xray

ارسال MP3 توسط : الهام یگانه

متن ترانه سلطان قلبها 11 سال و 11 ماه پیش در تاریخ 5/21/2004 و ساعت 12:10:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Soltaneh Ghalbha Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.00 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393