آخرین سنگر سکوته
حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید
این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته
خیلی حرف ها گفتنی نیست

ای برادر های خونی
این برادری تنی نیست

موج دست های منو تو
دست دریا رو گرفته

عکس تو با سرمه ی خون
چشم دنیارو گرفته

ما که از آوار و ترکش
همه رو به جون خریدیم

تو بگو همسنگر من
ما تقاص چی رو میدیم

آخرین سنگر سکوته
حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید
این پرنده مردنی نیست


آخرین سنگر سکوته
خیلی حرف ها گفتنی نیست

ای برادر های خونی
این برادری تنی نیست

ارسال متن و MP3 توسط : یعقوب اسمعیل زاد

متن ترانه خونبازی 4 سال و 8 ماه پیش در تاریخ 2/24/2010 و ساعت 10:52:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

khoonbazi Lyrics and Persian Music
دانلود آهنگ خونبازی داریوش
ترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

This page was generated in 0.16 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393