بــــاز ای الهه ناز
با دل من بســـاز
کین غم جانگداز
برود ز برم
گــــــردل من نیاسود
از گناه تو بود
بیا تا ز سر
گنهت گذرم
بــــاز میکنم دست یاریبسویتدراز
بیا تا غم خود رابا راز و نیاز
زخاطر ببرم
گــــر نکند تیرخشمتدلم راهدف
بخدا همچون مرغ پرشور و شعف
بسویت بپرم

آنکه او به غمت دل بندد چون من کیست
ناز تو بیش از این بهر چیست
تو الهه نازی، در بزمم بنشین
من تورا وفادارم، بیا که جز این
نباشد هنرم
این همه بی وفایی ندارد ثمر
بخدا اگر از من نگیری خبر
نیابی اثرم

فرستنده متن : حسين ازگلي

متن ترانه اله ی ناز (بنان) 10 سال و 1 ماه پیش در تاریخ 9/13/2004 و ساعت 2:03:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Elaheyeh Naz Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  بنان الهه ناز {۳۵۵,۱۴۹}
تکست آهنگ  بنان كاروان {۲۴۳,۴۶۹}
تکست آهنگ  بنان مستی رویا ( ... {۱۷۲,۱۱۴}
تکست آهنگ  بنان ای ایران {۱۴۸,۴۹۶}
تکست آهنگ  بنان کاروان {۱۲۵,۱۷۴}
تکست آهنگ  بنان الههء ناز {۱۱۸,۴۶۶}
تکست آهنگ  بنان می ناب {۹۵,۱۹۱}
تکست آهنگ  بنان هستی {۹۰,۷۴۵}

This page was generated in 0.00 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393