بــــاز ای الهه ناز
با دل من بســـاز
کین غم جانگداز
برود ز برم
گــــــردل من نیاسود
از گناه تو بود
بیا تا ز سر
گنهت گذرم
بــــاز میکنم دست یاریبسویتدراز
بیا تا غم خود رابا راز و نیاز
زخاطر ببرم
گــــر نکند تیرخشمتدلم راهدف
بخدا همچون مرغ پرشور و شعف
بسویت بپرم

آنکه او به غمت دل بندد چون من کیست
ناز تو بیش از این بهر چیست
تو الهه نازی، در بزمم بنشین
من تورا وفادارم، بیا که جز این
نباشد هنرم
این همه بی وفایی ندارد ثمر
بخدا اگر از من نگیری خبر
نیابی اثرم

فرستنده متن : حسين ازگلي

متن ترانه اله ی ناز (بنان) 10 سال و 1 ماه پیش در تاریخ 9/13/2004 و ساعت 2:03:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Elaheyeh Naz Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  بنان الهه ناز {۳۵۳,۶۸۳}
تکست آهنگ  بنان كاروان {۲۴۱,۲۲۲}
تکست آهنگ  بنان مستی رویا ( ... {۱۷۰,۹۷۶}
تکست آهنگ  بنان ای ایران {۱۴۷,۶۵۴}
تکست آهنگ  بنان کاروان {۱۲۴,۶۱۲}
تکست آهنگ  بنان الههء ناز {۱۱۸,۰۴۵}
تکست آهنگ  بنان می ناب {۹۴,۱۴۶}
تکست آهنگ  بنان هستی {۹۰,۴۱۷}

This page was generated in 0.00 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393