|
دانلود آهنگ اله ی ناز (بنان) بنان
بــــاز ای الهه ناز
با دل من بســـاز
کین غم جانگداز
برود ز برم
گــــــردل من نیاسود
از گناه تو بود
بیا تا ز سر
گنهت گذرم
بــــاز میکنم دست یاریبسویتدراز
بیا تا غم خود رابا راز و نیاز
زخاطر ببرم
گــــر نکند تیرخشمتدلم راهدف
بخدا همچون مرغ پرشور و شعف
بسویت بپرم

آنکه او به غمت دل بندد چون من کیست
ناز تو بیش از این بهر چیست
تو الهه نازی، در بزمم بنشین
من تورا وفادارم، بیا که جز این
نباشد هنرم
این همه بی وفایی ندارد ثمر
بخدا اگر از من نگیری خبر
نیابی اثرم

فرستنده متن : حسين ازگلي

متن ترانه اله ی ناز (بنان) 10 سال و 11 ماه پیش در تاریخ 2004/09/13 و ساعت 02:03:00 ب.ظ ارسال شده است.

Elaheyeh Naz Lyrics and Persian Music

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

تکست آهنگ  بنان الهه ناز {۳۴۶,۹۲۸}
تکست آهنگ  بنان كاروان {۲۳۱,۲۷۰}
تکست آهنگ  بنان مستی رویا ( ... {۱۶۵,۴۶۹}
تکست آهنگ  بنان ای ایران {۱۴۳,۴۴۲}
تکست آهنگ  بنان کاروان {۱۲۲,۳۱۹}
تکست آهنگ  بنان الههء ناز {۱۱۶,۳۴۴}
تکست آهنگ  بنان می ناب {۹۱,۶۳۴}
تکست آهنگ  بنان هستی {۸۸,۳۵۸}

This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393