من خودمم نه خاطره . منظره ام نه پنجره
من یه هوای تازه ام . نه انعکاس هنجره
میخوام سکوت کوچه رو . ترانه بارون بکنم
دلارو به ضیافت ترانه مهمون بکنم
میخوام بگم که این صدا هر چی که هست مال منه
شیشه رخوت شبو سنگ ستاره میشکنه
خونه من همینوراست . پیش شما پیاده ها
هر جا که چشم عاشقی مونده به خط جاده ها
هر جا که چشم عاشقی مونده به خط جاده ها
همنفس این وطنم . همدل دلبستگیاش
همدم دلواپسی و همقدم خستگیاش
بغض ترانه سنگیه . من ولی جنس شیشیه ام
دل رو به غربت نزدم . تیشه نخورده ریشه ام
بغض ترانه سنگیه . من ولی جنس شیشیه ام
دل رو به غربت نزدم . تیشه نخورده ریشه ام
من خودمم نه خاطره . منظره ام نه پنجره
من یه هوای تازه ام . نه انعکاس پنجره
میخوام سکوت کوچه رو . ترانه بارون بکنم
دلارو به ضیافت ترانه مهمون بکنم
میخوام بگم که این صدا هر چی که هست مال منه
شیشه رخوت شبو سنگ ستاره میشکنه
خونه من همینوراست . پیش شما پیاده ها
هر جا که چشم عاشقی مونده به خط جاده ها
هر جا که چشم عاشقی مونده به خط جاده ها
همنفس این وطنم . همدل دلبستگیاش
همدم دلواپسی و همقدم خستگیاش
بغض ترانه سنگیه . من ولی جنس شیشیه ام
دل رو به غربت نزدم . تیشه نخورده ریشه ام
بغض ترانه سنگیه . من ولی جنس شیشیه ام
دل رو به غربت نزدم . تیشه نخورده ریشه ام
تنها دلیل بودنم . خوندن این ترانه هاست
زخم هزار تا خاطره تو دل عاشقانه هاست
تنها دلیل بودنم . خوندن این ترانه هاست
زخم هزار تا خاطره تو دل عاشقانه هاست

فرستنده متن : بهزاد فرهت

متن ترانه ضیافت 10 سال و 4 ماه پیش در تاریخ 6/5/2004 و ساعت 12:05:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Ziafat Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  ناصر عبداللهی راز {۴۳۲,۲۲۹}
تکست آهنگ  ناصر عبداللهی بهار بهار! {۲۸۴,۲۶۳}
تکست آهنگ  ناصر عبداللهی بهت نگفتم {۲۱۷,۰۱۱}
تکست آهنگ  ناصر عبداللهی تو رو می خوام {۲۱۱,۲۳۹}
تکست آهنگ  ناصر عبداللهی یامبو صحنه {۲۰۱,۶۴۵}
تکست آهنگ  ناصر عبداللهی نازتکه (محلی) {۱۸۰,۴۱۴}
تکست آهنگ  ناصر عبداللهی تنها {۱۷۸,۳۰۸}
تکست آهنگ  ناصر عبداللهی فصل بهار {۱۴۷,۷۰۰}

This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393