نیمه شبان تنها
در دل این صحرا
گمشده خود را
می جویم
رفت و
نوای غم ز طنین ترانه من
نشنود
رفت و
کلامی هم دل من دگر از غم او
نسرود
شد سپری عمری
خبر از مَه رفته من نرسید

بین به پیامی هم
گره از دل خسته من نگشود

نیمه شبان تنها
در دل این صحرا
گمشده خود را
می جویم
من که هم آوازم
با سخن سازم
راز جداییها
می گویم
من کیَم آهی
مانده به لبها
آتش عشقی
در دل شبها
راه گریزم
می بندد
خسته و تنها
ماه و ثریا
بر شب تارم
می خندد
رفت و
نوای غم ز طنین ترانه من
نشنود
رفت و
کلامی هم دل من دگر از غم او
نسرود
در خلوت شبها
تنها منم
حیران به راهی
نا پیدا منم
افتاده ای از پا
در راه او
دلداده ای مست و
رسوا منم
بی پروا منم
بی پروا منم

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Gomshodeh (Nimeh Shaban Tanha) Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  مرضیه سنگ خارا {۵۰۰,۲۱۴}
تکست آهنگ  مرضیه رفتم که رفتم {۳۴۸,۳۶۳}
تکست آهنگ  مرضیه در میان گلها {۲۹۹,۸۳۲}
تکست آهنگ  مرضیه می زده {۲۳۸,۲۴۳}
تکست آهنگ  مرضیه از من بگذر {۲۳۱,۱۱۴}
تکست آهنگ  مرضیه از من بگذرید {۲۲۱,۲۲۳}
تکست آهنگ  مرضیه طاقتم {۱۷۰,۶۳۲}

This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393