نیمه شبان تنها
در دل این صحرا
گمشده خود را
می جویم
رفت و
نوای غم ز طنین ترانه من
نشنود
رفت و
کلامی هم دل من دگر از غم او
نسرود
شد سپری عمری
خبر از مَه رفته من نرسید

بین به پیامی هم
گره از دل خسته من نگشود

نیمه شبان تنها
در دل این صحرا
گمشده خود را
می جویم
من که هم آوازم
با سخن سازم
راز جداییها
می گویم
من کیَم آهی
مانده به لبها
آتش عشقی
در دل شبها
راه گریزم
می بندد
خسته و تنها
ماه و ثریا
بر شب تارم
می خندد
رفت و
نوای غم ز طنین ترانه من
نشنود
رفت و
کلامی هم دل من دگر از غم او
نسرود
در خلوت شبها
تنها منم
حیران به راهی
نا پیدا منم
افتاده ای از پا
در راه او
دلداده ای مست و
رسوا منم
بی پروا منم
بی پروا منم

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Gomshodeh (Nimeh Shaban Tanha) Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  مرضیه سنگ خارا {۵۱۱,۸۶۷}
تکست آهنگ  مرضیه رفتم که رفتم {۳۶۱,۱۸۶}
تکست آهنگ  مرضیه در میان گلها {۳۰۷,۳۶۶}
تکست آهنگ  مرضیه می زده {۲۴۴,۶۸۶}
تکست آهنگ  مرضیه از من بگذر {۲۳۸,۵۵۵}
تکست آهنگ  مرضیه از من بگذرید {۲۲۶,۴۳۴}
تکست آهنگ  مرضیه طاقتم {۱۷۶,۱۷۰}

This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393