یکی تو فکر عشقهیکی تو فکر یاره
یکی همیشه مست ویکی منم که بی تو بی قراره
یکی منم که بی تو بی قراره

یکی رسید به یارشیکی در انتظارش
یکی داره می خندهبه روزگاری که وفا نداره
به روزگاری که وفا نداره

دلم می خواد که امشبامشب پر ستاره
بهتبگم عزیزمعاشقتم دوباره باز دوبارهباز دوباره

می گیرم دست تو رو کهبگمعزیز من
دیگهتو دفتر دلاسم عشقوخط نزن

هرکسی عشق شناختیه گل شقایقه
بخون از ترانه هام واسه هر کی عاشقه
واسه هر کی عاشقه

دلم می خوادکه امشب امشب پر ستاره
بهت بگمعزیزم عاشقتمدوبارهباز دوبارهباز دوباره

فرستنده متن : مهدي

متن ترانه شب پر ستاره 10 سال و 9 ماه پیش در تاریخ 5/9/2005 و ساعت 12:38:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Shabeh Por Setareh Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393