من بارونو دوست داشتم

تو نهر گل آلود

من آفتابو دوست داشتم

تو سیاهیدود

من تلاطم دریا

تو چشمه ی خشکیده

من خنده ی خوشحالان

تو اشک ستمدیده

نشناخته دل باختن

درد ورنج ما بوده

رفع تشنگی کردن

با آب گل آلوده

رفع تشنگی کردن

با آب گل آلوده

من عابدو دوست داشتم

تو روح گنه کارو

من رنگ شقایق رو

تو چهره بیمار رو

تو گریه رو دوست داشتی

من خنده ی بی پروا

تو نالیدن جغدو

من رقص کبوترها

تو کویر رو دوست داشتی

من انجمن گل ها

تو غنچه ی پژمرده

من شکوه صحرا را

نشناخته دل باختن

درد ورنج ما بوده

رفع تشنگی کردن

با آب گل آلوده

رفع تشنگی کردن

با آب گل آلوده

من بارونو دوست داشتم

تو نهر گل آلود

من آفتابو دوست داشتم

تو سیاهیدود

من تلاطم دریا

تو چشمه ی خشکیده

من خنده ی خوشحالان

تو اشک ستمدیده

نشناخته دل باختن

درد ورنج ما بوده

رفع تشنگی کردن

با آب گل آلوده

رفع تشنگی کردن

با آب گل آلوده

ارسال متن و MP3 توسط : mehrdad iran

متن ترانه دوست داشتم 3 سال و 3 ماه پیش در تاریخ 7/8/2011 و ساعت 9:57:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

dost dashtam Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  پوران ملا ممد جان {۳۰۰,۱۹۰}
تکست آهنگ  پوران زندگی {۱۸۹,۷۲۷}
تکست آهنگ  پوران کمتر زن شانه {۱۸۱,۲۰۹}
تکست آهنگ  پوران تک درخت {۱۵۵,۸۵۹}
تکست آهنگ  پوران بیقرار {۱۴۱,۴۱۴}
تکست آهنگ  پوران ملا ممد جان {۱۴۰,۸۹۹}
تکست آهنگ  پوران نیلوفر {۱۱۷,۶۰۸}

This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393