لحظه ای با من باش، تا که از آن لحظه برویم تا گل
که ببندم از نگاه توبه هر ستاره پل

لحظه ای با من باش، تا که از تو نفسی تازه کنم
تا از آن لحظه با تو، سفر آغاز کنم

سفری تا ته بیشه های سر سبز خیال
تا به دروازه های شهر آرزوهای محال

سفریدر خم و پیچ گذر ستاره ها
از میون دشت پر خاطره ترانه ها

لحظه ای با من باش
لحظه ای با من باش

لحظه ای با من باش تا به باغ چشم تو پنجره ای باز کنم
از تو شعر و قصه و ترانه ای ساز کنم

شعری هم صدای بارون رنگ سبز جنگل و آبی دریا
قصه ای به رنگ و عطر قصه های عاشقای دنیا

از یه لحظه تا همیشه، میشه ازتو پر گرفت تا او ج ابر ا
کوچه پسکوچه شهر و با خیالت پرسه زد تا مرز فردا

لحظه ای با من باش
لحظه ای با من باش

فرستنده متن : مهدی

متن ترانه با من باش 12 سال و 4 ماه پیش در تاریخ 12/4/2003 و ساعت 6:01:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Ba Man Bash Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.01 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393