حال و روزم مثِ سگِ هاره
که فقط پارس هاشو میشماره
زخم دستاشو گاز می‌گیره
جیغ ترمز رو آرزو داره
شکل پرسه رو فرشی از پوکه
توی یه سرزمین متروکه
مشت میشم روی کلاویه‌ی
این پیانو که دیگه ناکوکه
گریه تو وزن مفتعل فعلن
واژه با طعم شاش توی دهن
فکر تو چارچوبِ چَک خوردن
شعر تو وزن مطلقا قدغن
قدغن مثل شَک تو سوریه
مثل یه تانگو توی قونیه
خشک می‌شم ولی نمی‌میرم
مثل دریاچه‌ی ارومیه


مثل حرفی که صد دفعه خط خورد
مثل برگی که سبز موند و مُرد
دل خنک می‌کنم تو میدون با
فحش دادن به عکس رو بیلبوردغرق می‌شم تو برکه‌ی الکل
توی میکس سن‌ایچ با اتانل
روی فرش سرنگ می‌رقصم
با جوونای مُرده زیرِ پُل
حال و روزم مثِ سگِ هاره
که فقط پارس هاشو میشماره
زخم دستاشو گاز می‌گیره
جیغ ترمز رو آرزو داره
من یه مَردم تو گوشه‌ی تابلو
با دوتا چشم باز مونده به تو
که داری ضجه می‌زنی دائم
نعشٍ معصومِ آرزوهاتو
حال و روزم مثِ همون مَرده
که زمین خورده روی اون پرده
با یه شمشیرِ مُرده تو دستش
می‌گه از راه برنمی‌گرده.

مثل حرفی که صد دفعه خط خورد
مثل برگی که سبز موند و مُرد
دل خنک می‌کنم تو میدون با
فحش دادن به عکس رو بیلبورد


غرق می‌شم تو برکه‌ی الکل
توی میکس سن‌ایچ با اتانل
روی فرش سرنگ می‌رقصم
با جوونای مُرده زیرِ پُل

ارسال متن توسط : بابک الف

متن ترانه سگ هار 2 سال و 6 ماه پیش در تاریخ 2012/03/01 و ساعت 04:22:00 ق.ظ ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Sage Haar Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  شاهین نجفی نقی {۳,۴۴۵,۶۸۱}
تکست آهنگ  شاهین نجفی آغوش {۱,۸۴۷,۷۵۷}
تکست آهنگ  شاهین نجفی تو حلقم {۱,۶۴۰,۵۲۷}
تکست آهنگ  شاهین نجفی ترامادول {۱,۴۵۶,۶۰۳}
تکست آهنگ  شاهین نجفی بگا مگا {۱,۲۲۴,۷۷۱}
تکست آهنگ  شاهین نجفی چیز {۱,۱۵۲,۹۱۸}
تکست آهنگ  شاهین نجفی متنفرم {۱,۱۳۷,۸۳۲}
تکست آهنگ  شاهین نجفی ایستاده مردن {۱,۱۰۹,۰۳۵}

This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393