پالام پولوم پلیچ
باز دست تو رو شد
که گرگ هستی و باید فرار را بکنی
به جای دورتری از حیات از خانه
کنار جاده فرعی قرار را بکنی

بدون هرچی اضافیست پیش هر اتوبوس
بایستیم و با هم سوار را بکنیم
درون صندلی سفت پشت شیشه ی مات
دچار دلهره ها انتظار را بکنیم
به ناکجا برسیم از کجا ادامه دهیم
در ایستگاه سر شب قطار را بکنیم
با چشم های بسته تا ته جهان سفری
با گونه های خیس از شیطنتت خندیدن
از تو به کوی کسی که بوی کفن میداد
جهان لیلی بود و جنسیتش رو نفهمیدن
دوتا دونه بدون بلیط و بدون مقصد که
میان هدفون قرضی نوار را بکنیم
دوباره شهر پر از رفت و آمد و آدم
کنار مترو تصویر غار را بکنیم
پیاده از اتوبان شلوغ رد بشویم
جلوی خط چین ها اختیار را بکنیم
درون ساندویچی پشت میز خورده شویم
و بعد یک جا شام و ناهار را بکنیم
شب است هر دو به یک خواب خوب محتاج
که زیر پل بغل هم فشار را بکنیم
که بیخیال تموم اضافه ها تنهام
مدام زندگی خنده دار را بکنیم
یواش میزنی از پشت سر به من دستی
که گرگ هستی و باید شکار را بکنیم
با چشم های بسته تا ته جهان سفریدن
با گونه های خیس از شیطنتت خندیدن
از تو به کوی کسی که بوی کفن میداد
جهان لیلی بود و جنسیتش رو نفهمیدن
با چشم های بسته تا ته جان ریدن
با گونه هایخیس از شیطنتت خندیدن
از تو به کوی کسی که بوی کفن میداد
جهان لیلی بود و جنسیتش رو نفهمیدن

ارسال متن توسط : بابک الف

ارسال MP3 توسط : TeY YeB

متن ترانه بکنیم 2 سال و 7 ماه پیش در تاریخ 3/1/2012 و ساعت 5:51:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Bokonim Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  شاهین نجفی نقی {۳,۵۹۶,۸۱۴}
تکست آهنگ  شاهین نجفی آغوش {۱,۹۴۹,۱۲۶}
تکست آهنگ  شاهین نجفی تو حلقم {۱,۷۱۶,۵۶۱}
تکست آهنگ  شاهین نجفی ترامادول {۱,۵۶۳,۴۴۷}
تکست آهنگ  شاهین نجفی بگا مگا {۱,۲۹۲,۶۴۷}
تکست آهنگ  شاهین نجفی متنفرم {۱,۲۸۷,۲۶۵}
تکست آهنگ  شاهین نجفی چیز {۱,۲۰۸,۴۳۸}
تکست آهنگ  شاهین نجفی ایستاده مردن {۱,۱۷۵,۸۰۳}

This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393