ناگهان زنگ می زند تلفن، ناگهان وقت رفتنت باشد...

مرد هم گریه می کند وقتی سر ِ من روی دامنت باشد.

بکشی دست روی تنهاییش، بکشد دست از تو و دنیات.

واقعا عاشق خودش باشی، واقعا عاشق تنت باشد.

روبرویت گلوله و باتوم، پشت سر خنجر رفیقانت.

توی دنیای دوست داشتنی! بهترین دوست، دشمنت باشد.

دل به آبی آسمان بدهی، به همه عشق را نشان بدهی.

بعد، در راه دوست جان بدهی... دوستت عاشق زنت باشد!

چمدانی نشسته بر دوشت، زخم هایی به قلب مغلوبت.

پرتگاهی به نام آزادی مقصد ِ راه آهنت باشد.

عشق، مکثی ست قبل بیداری... انتخابی میان جبر و جبر.

جام سم توی دست لرزانت، تیغ هم روی گردنت باشد.

خسته از «انقلاب» و «آزادی»، فندکی درمیاوری... شاید

هجده «تیر» بی سرانجامی، توی سیگار «بهمنت» باشد.

فرستنده متن : علیرضا براتی

متن ترانه ناگهان 2 سال و 7 ماه پیش در تاریخ 3/1/2012 و ساعت 3:24:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Nagahan Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  شاهین نجفی نقی {۳,۶۱۶,۱۵۸}
تکست آهنگ  شاهین نجفی آغوش {۱,۹۶۳,۸۲۱}
تکست آهنگ  شاهین نجفی تو حلقم {۱,۷۲۵,۰۰۱}
تکست آهنگ  شاهین نجفی ترامادول {۱,۵۷۵,۸۱۸}
تکست آهنگ  شاهین نجفی متنفرم {۱,۳۱۲,۵۹۹}
تکست آهنگ  شاهین نجفی بگا مگا {۱,۳۰۱,۳۶۷}
تکست آهنگ  شاهین نجفی چیز {۱,۲۱۴,۸۰۳}
تکست آهنگ  شاهین نجفی ایستاده مردن {۱,۱۸۴,۷۱۰}

This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393