پریرویان قرار دل چو بستیزند بستانند

به فتراکِ جفا دلها چو بربندند، بر بندند!

ز زلف عنبرین جانها چو بگشایند، بفشانند

چو منصور از مراد آنان که بر دارند، بردارند!

که با این درد اگر در بندِ درمانند، در مانند!

ارسال متن توسط : مجید ملک

ارسال MP3 توسط : TeY YeB

متن ترانه قلب تایید اعتبار 2 سال و 3 ماه پیش در تاریخ 2012/05/23 و ساعت 11:42:00 ق.ظ ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Binded Hearts Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393