سری میان دست تو بریده نگاه من به ساعت پوکیده
و شعرهای غمگین و عاصی و گرگ خسته کز تفنگ نترسیده
به شبهه های من به اصل هستی به بغضبی کسیت وقت مستی
وحسرت تو را و بو کشیدنو عمق فاجعه: تو را ندیدن
رگی که سرنوشتش انسداد استو جرم تو که داد پیش باد است
همیشه انتهای قصه تلخ است و شاعری که حکم اش ارتداد است

خدای خوب و خوابِ تو کتابممنی خشک روی تخت خوابم
خدای خوبِ خشم و قتل و فتواو گریه های من به شعر یغما
مرا بخوان به کاکتوسماندنبمان کنار من که شعر خواندن
کنار تو به عهد با کویری که رمز ماست ایستاده مردن

بگو حدیث ما حدیث خون بودشرارتی که ناشی از جنون بود
بگو چگونه ما واندادیمبگو که مردیم و ایستادیم


خدای خوب و خوابِ تو کتابممنی خشک روی تخت خوابم
خدای خوبِخشم و قتل و فتواو گریه های من به شعر یغما
مرا بخوان به کاکتوسماندنبمان کنار من که شعر خواندن
کنار تو به عهد با کویری که رمز ماست ایستاده مردن

ارسال متن و MP3 توسط : nima shamsiyan

متن ترانه ایستاده مردن 2 سال و 4 ماه پیش در تاریخ 6/4/2012 و ساعت 6:07:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Istade Mordan Lyrics and Persian Music
دانلود آهنگ ایستاده مردن شاهین نجفی
» شاعر : شاهین نجفی
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد
تکست آهنگ  شاهین نجفی نقی {۳,۵۸۱,۹۳۱}
تکست آهنگ  شاهین نجفی آغوش {۱,۹۳۷,۷۸۵}
تکست آهنگ  شاهین نجفی تو حلقم {۱,۷۰۹,۵۱۰}
تکست آهنگ  شاهین نجفی ترامادول {۱,۵۵۲,۷۴۶}
تکست آهنگ  شاهین نجفی بگا مگا {۱,۲۸۵,۲۶۸}
تکست آهنگ  شاهین نجفی متنفرم {۱,۲۵۲,۶۳۳}
تکست آهنگ  شاهین نجفی چیز {۱,۲۰۲,۸۲۲}

This page was generated in 0.02 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393