نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر نامه رسان من توست

گوش کن با لب خاموش سخن می گویم گوش کن
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست

لالالا لا لالالا لالالالا لا لالا
لالالا لا لالالا لالالالا لا لالا
نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر نامه رسان من توست

گوش کن با لب خاموش سخن می گویم گوش کن
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست

لالالا لا لالالا لالالالا لا لالا
لالالا لا لالالا لالالالا لا لالا

روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید
حالیا چشم جهانی نگران من و توست

گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسید کس نرسید
همه جا زمزمه عشق نهان من و توست ، من و توست  ، من و توست

لالالا لا لالالا لالالالا لا لالا
لالالا لا لالالا لالالالا لا لالا

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر نامه رسان من توست

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر نامه رسان من توست

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر نامه رسان من توست

فرستنده متن : محمد محسن سقالرزاده

متن ترانه اشارات نظر 3 سال و 5 ماه پیش در تاریخ 11/9/2012 و ساعت 6:03:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Esharate Nazar Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393