شب شد و مهتاب شد
چشم فلک خواب شد
نیومدی تا سحر
بی تو دلم آب شد
غم روی غم وا شد
کار دلم زار شد
رقیب از این قصه ها
بازم خبر دار شد بازم خبر دار شد
نیومدی روز شد
دیروزم امروز شد
عشق تو کم کم برام
درد جگر سوز شد
لحظه برام سال شد
پارسالم امسال شد
اون دل سنگت برام
کعبه آمال شد
عاشق تو پیر شد
از خودش هم سیر شد
یه روز پشیمون نیای
بهت بگم دیر شد
ستاره چشماشو بست
ماه تو حجله اش نشست
سپیده سر زد به کوه
سیاهی شب شکست

فرستنده متن : Mahdi Sepehri

متن ترانه دیروز و امروز 11 سال و 6 ماه پیش در تاریخ 10/2/2004 و ساعت 2:31:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Dirooz o Emrooz Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393