با من قدم بزن حالا که بامنی
حالا که بغضی ام حالا که سهممی
با من قدم بزن میلرزه دست و پام
بی تو کجا برم بی تو کجا بیام


دست منو بگیر
کنار من بشین
من عاشق تو ام
حال منو ببین(حال منو ببین)
از دلهره نگو از خستگی پرم
بی تو میشینم و روزا رو می شمارم

هرجا بری میام
دلگرم و بی قرار
بی من سفر نرو
تنهام دیگه نزار
تو با منی هنوز
عطر تو با منه
فردا داره به ما لبخند میزنه


هرجا بری میام
دلگرم و بی قرار
بی من سفر نرو
تنهام دیگه نزار
تو با منی هنوز
عطر تو با منه
فردا داره به ما لبخند میزنه

بی تو برای من فردا پر از غمه
بی تو هوا پسه دنیا جهمنه
دست منو بگیر تو اوج اضطراب
بازم منو ببر با بوسه ای به خواب

با من قدم بزن
تو این پیاده رو
من عاشقت شدم
از پیش من نرو


هرجا بری میام
دلگرم و بی قرار
بی من سفر نرو
تنهام دیگه نزار
تو با منی هنوز
عطر تو با منه
فردا داره به ما لبخند میزنه

هرجا بری میام
دلگرم و بی قرار
بی من سفر نرو
تنهام دیگه نزار
تو با منی هنوز
عطر تو با منه
فردا داره به ما لبخند میزنه

هرجا بری میام
دلگرم و بی قرار
بی من سفر نرو
تنهام دیگه نزار
تو با منی هنوز
عطر تو با منه
فردا داره به ما لبخند میزنه

فرستنده متن : بهنام خداجو

متن ترانه با من قدم بزن 1 سال و 8 ماه پیش در تاریخ 3/23/2013 و ساعت 4:13:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Ba Man Ghadam Bezan Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  مهران آتش دنیای من {۲۶۱,۵۳۴}
تکست آهنگ  مهران آتش جنوب شهر {۲۲۵,۹۱۹}
تکست آهنگ  مهران آتش لمسِ خوشبختی {۱۶۸,۷۷۶}
تکست آهنگ  مهران آتش مدیون {۱۳۴,۰۸۲}
تکست آهنگ  مهران آتش بی نهایت {۱۰۸,۱۵۴}
تکست آهنگ  مهران آتش خوب {۹۶,۵۹۵}
تکست آهنگ  مهران آتش رویا {۹۳,۸۹۶}
تکست آهنگ  مهران آتش پاییز {۶۶,۵۰۲}

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393