با من قدم بزن حالا که بامنی
حالا که بغضی ام حالا که سهممی
با من قدم بزن میلرزه دست و پام
بی تو کجا برم بی تو کجا بیام


دست منو بگیر
کنار من بشین
من عاشق تو ام
حال منو ببین(حال منو ببین)
از دلهره نگو از خستگی پرم
بی تو میشینم و روزا رو می شمارم

هرجا بری میام
دلگرم و بی قرار
بی من سفر نرو
تنهام دیگه نزار
تو با منی هنوز
عطر تو با منه
فردا داره به ما لبخند میزنه


هرجا بری میام
دلگرم و بی قرار
بی من سفر نرو
تنهام دیگه نزار
تو با منی هنوز
عطر تو با منه
فردا داره به ما لبخند میزنه

بی تو برای من فردا پر از غمه
بی تو هوا پسه دنیا جهمنه
دست منو بگیر تو اوج اضطراب
بازم منو ببر با بوسه ای به خواب

با من قدم بزن
تو این پیاده رو
من عاشقت شدم
از پیش من نرو


هرجا بری میام
دلگرم و بی قرار
بی من سفر نرو
تنهام دیگه نزار
تو با منی هنوز
عطر تو با منه
فردا داره به ما لبخند میزنه

هرجا بری میام
دلگرم و بی قرار
بی من سفر نرو
تنهام دیگه نزار
تو با منی هنوز
عطر تو با منه
فردا داره به ما لبخند میزنه

هرجا بری میام
دلگرم و بی قرار
بی من سفر نرو
تنهام دیگه نزار
تو با منی هنوز
عطر تو با منه
فردا داره به ما لبخند میزنه

فرستنده متن : بهنام خداجو

متن ترانه با من قدم بزن 1 سال و 7 ماه پیش در تاریخ 3/23/2013 و ساعت 4:13:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Ba Man Ghadam Bezan Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  مهران آتش دنیای من {۲۶۰,۴۲۶}
تکست آهنگ  مهران آتش جنوب شهر {۲۲۵,۲۴۸}
تکست آهنگ  مهران آتش لمسِ خوشبختی {۱۶۷,۹۶۵}
تکست آهنگ  مهران آتش مدیون {۱۳۳,۵۲۰}
تکست آهنگ  مهران آتش بی نهایت {۱۰۷,۰۱۶}
تکست آهنگ  مهران آتش خوب {۹۶,۲۳۶}
تکست آهنگ  مهران آتش رویا {۹۳,۳۰۳}
تکست آهنگ  مهران آتش پاییز {۶۶,۱۹۰}

This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393