وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت
داشت هنوزم بره هاشو می لیسید
وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت
اما اونم چشمه ای بود که خشکید
وقتی رسید وقتی رسید که می دید
جون تو تنو خون تو رگا می ماسید
دلتنگم دلتنگم دلتنگ از این بیداد
دلتنگم دلتنگم دلتنگ از این صیاد
گداره بالای کوه پناه جون قوچ
تفنگ تو می غره که زندگی چه پوچ
من نمی خوام دشتارو خشک و خالی
عاشق اون آهو بودم که کشتی

ارسال MP3 توسط : بارانی ...

متن ترانه شکار (ابی) 11 سال و 10 ماه پیش در تاریخ 6/26/2004 و ساعت 10:18:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Shekar (Ebi) Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393