توی قاب خیس این پنجره‌ها
عکسی از جمعه‌ی غم‌گین می‌بینم،
چه سیاه ئه به تن‌اش رخت عزا!
تو چشاش ابرای سنگین می‌بینم.

داره از ابر سیا خون می‌چکه!
جمعه‌ها خون جای بارون می‌چکه!


نفس‌ام در نمی‌آد، جمعه‌ها سر نمی‌آد!
کاش می‌بستم چشامو، این ازم بر نمی‌آد!

داره از ابر سیا خون می‌چکه!
جمعه‌ها خون جای بارون می‌چکه!


عمر جمعه به هزار سال می‌رسه،
جمعه‌ها غم دیگه بی‌داد می‌کنه،
آدم از دست خودش خسته می‌شه،
با لبای بسته فریاد می‌کنه:

داره از ابر سیا خون می‌چکه!
جمعه‌ها خون جای بارون می‌چکه!


جمعه وقت رفتن ئه, موسم دل‌کندن ئه،
خنجر از پشت می‌زنه, اون که هم‌راه من ئه!

داره از ابر سیا خون می‌چکه!
جمعه‌ها خون جای بارون می‌چکه!

فرستنده متن : siavash

متن ترانه جمعه 10 سال و 4 ماه پیش در تاریخ 6/18/2004 و ساعت 1:39:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Jomeh Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  فرهاد مهراد مرد تنها {۲۶۴,۹۶۶}
تکست آهنگ  فرهاد مهراد برف {۲۰۵,۷۹۵}
تکست آهنگ  فرهاد مهراد آینه ها {۲۰۱,۶۳۰}
تکست آهنگ  فرهاد مهراد شبانه {۱۹۳,۹۳۹}
تکست آهنگ  فرهاد مهراد مرغ سحر {۱۶۲,۴۵۸}
تکست آهنگ  فرهاد مهراد مرد تنها ( م... {۱۶۰,۵۵۵}

This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393