به چشم های تو بیخود نشست و سخت گریست
و پرید توی میدان مین و شکست تابلوی ایست
گذشت درگذشت و درآمیخت با طناب
خزید توی خودش با گونه های خیس از آب
نگاه کرد و هیچ را در اغوش خود فشرد
و پوزخند زد به زندگی و عاشقانه مرد

به بوسه هایی که بوی زخم می دادند
به زخم های چرک کرده که در یادند
به یاد تو از در و دیوار طعنه خوردن
به بوف کور کز کرده در تن من
به موریانه گی و جان کندن در این چوب
به بی صدا گریه کردن این مرد مصلوب
نه نه نه نه نه نه نه نه نه
ما فراموش شدگانیم جز نعره سلاحی نیست
ما زنده کفن شده گانیم جز دریدن راهی نیست
خدای را ببر از یاد که براو پناهی نیست
معجزکی در کار نیست ما کشتی شکستگانیم
ای باد شرطه برخیز
نجات دهنده مرده است

ارسال متن و MP3 توسط : بابک الف

متن ترانه عاصی 1 سال و 0 ماه پیش در تاریخ 10/7/2013 و ساعت 3:56:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Aasi Lyrics and Persian Music
دانلود آهنگ عاصی شاهین نجفی
کاور آلبوم ترامادول (تکراری)» ترانه سرا ( شاهین نجفی )
» آهنگ ساز : ( شاهین نجفی )
» تنظیم : ( مجید کاظمی )
تکست آهنگ  شاهین نجفی نقی {۳,۵۹۵,۰۳۵}
تکست آهنگ  شاهین نجفی آغوش {۱,۹۴۷,۲۲۳}
تکست آهنگ  شاهین نجفی تو حلقم {۱,۷۱۵,۴۲۲}
تکست آهنگ  شاهین نجفی ترامادول {۱,۵۶۱,۸۲۵}
تکست آهنگ  شاهین نجفی بگا مگا {۱,۲۹۱,۳۵۲}
تکست آهنگ  شاهین نجفی متنفرم {۱,۲۸۳,۵۰۵}
تکست آهنگ  شاهین نجفی چیز {۱,۲۰۷,۷۰۵}
تکست آهنگ  شاهین نجفی ایستاده مردن {۱,۱۷۴,۸۰۴}

This page was generated in 0.17 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393