[ویگن با گروه همخوان]
بارون بارونه زِمینا تر می‌شه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر میشه

[ویگن]
بارون بارونه زِمینا تر می‌شه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر می‌شه
گل‌نسا جونُم تو شالیزاره
برنج می‌کاره می‌ترسُم بچاد
طاقت نداره طاقت نداره

[ویگن با گروه همخوان]
طاقت نداره طاقت نداره

[ویگن با گروه همخوان]
بارون بارونه زِمینا تر می‌شه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر میشه

[ویگن]
دونه‌های بارون ببارین آروم‌تر
بارای نارنج داره می‌شه پر پر
گل‌نسای منو می‌دن به شوهر
خدای مهربون تو این زمستون
یا منو بکش یا اونو نستون

[ویگن با گروه همخوان]
یا منو بکش یا اونو نستون
یا منو بکش یا اونو نستون

[ویگن با گروه همخوان]
بارون بارونه زِمینا تر می‌شه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر میشه

[ویگن]
بارون می‌باره زِمینا تر میشه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر میشه
گل‌نسا جونُم غصه نداره
زمستون می‌ره پشتش بهاره

[ویگن با گروه همخوان]
زمستون می‌ره پشتش بهاره
زمستون می‌ره پشتش بهاره
زمستون می‌ره پشتش بهاره
زمستون می‌ره پشتش بهاره

فرستنده متن : غلامعلی همدانچی

متن ترانه بارون بارونه 11 سال و 9 ماه پیش در تاریخ 7/16/2004 و ساعت 2:02:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Baroon Barooneh Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393