کل این شعراشتباه میباشد اون متن آهنگ دیگری است.
مثال تور ماهیها تار دلم زهم گسسته میخوام بگیرم دامنت با این دودست پینه بسته دلم میون سینه ام به خون نشسته مثال قایقهای پیر درهم شکسته
دل زدستم گله داره من زدست دل شکایت نتوانم پیش یارم غم دل کنم حکایت ای آسمون بی ستاره با دل من کن مدارا بر هم مزن دگر دوباره آشیون عشق ما را.
مثال تور ماهیها تار دلم زهم گسسته میخوام بگیرم دامنت با این دودست پینه بسته دلم میون سینه ام به خون نشسته مثال قایقهای پیر درهم شکسته
دل زدستم گله داره من زدست دل شکایت نتوانم پیش یارم غم دل کنم حکایت ای آسمون بی ستاره با دل من کن مدارا بر هم مزن دگر دوباره آشیون عشق ما را.
خوانندگان:ویگن-جمشیدعلیمراد
(گروه اعجوبه ها)-پوران-الهه-عارف-گوگوش

ارسال متن توسط : سامان ركوتا

ارسال MP3 توسط :

متن ترانه عروس دریا 10 سال و 3 ماه پیش در تاریخ 1/26/2005 و ساعت 1:52:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Arooseh Darya Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393