دانلود آهنگ هیچم همایون شجریان
کاور آلبوم نه فرشته ام نه شیطانترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد
نه فرشته ام نه شیطان کیم و چیم همینم
نه زیادم و نه آتش که نواده ی زمینم
منم و چراغ خردی که بمیرد از نسیمی
نه سپیده دم به دستم نه ستاره بر جبینم
منم و ردای تنگی که به جز «من» اش نگنجد
نه فلک بر آستانم نه خدا در آستینم
نه حق حقم نه ناحق نه بدم نه خوب مطلق
سیه و سپیدم :ابلق ٬ که به نیک و بد عجینم
نه برانمش نه در بر کشمش٬غم است دیگر
چه بگویم از حریفی که منش نمیگزینم؟
نزنم نمک به زخمی که همیشگی ست باری
که نه خسته ی نخستین نه خراب آخرینم
تب بوسه ایم از آن لب به غنیمت است امشب
که نه آگهم که فردا چه نشسته در کمینم

ارسال متن توسط : Hadi Mokhtari

ارسال MP3 توسط : UP LODER

متن ترانه هیچم 1 سال و 0 ماه پیش در تاریخ 3/17/2014 و ساعت 3:30:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Hicham Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  همایون شجریان هوای گریه {۴۰۴,۸۴۸}
تکست آهنگ  همایون شجریان رسم عاشقی {۸۶,۹۷۶}
تکست آهنگ  همایون شجریان غمگسار {۶۸,۴۱۴}
تکست آهنگ  همایون شجریان نسیم وصل {۵۳,۷۲۲}
تکست آهنگ  همایون شجریان حاصل عمر {۴۸,۵۰۲}
تکست آهنگ  همایون شجریان عشق از کجا {۴۸,۳۸۷}
تکست آهنگ  همایون شجریان کولی {۴۸,۲۴۳}
تکست آهنگ  همایون شجریان تو کیستی؟ {۴۶,۴۳۶}
تکست آهنگ  همایون شجریان با ستاره ها {۴۱,۵۶۹}

This page was generated in 0.02 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393