دامن کشان ساقی می خواران،
از کنار یاران،
مست و گیسو افشان می گریزد.
بر جام می از شرنگ دوری،
مرحم مهجوری،
چون شرابی جوشان،
می بریزد.
دارم قلبی لرزان ز رهش،
دیده شد نگران،
ساقی می خواران،
از کنار یاران،
مست و گیسو افشان می گریزد.

ارسال MP3 توسط : kaveh Kxk

متن ترانه ساری گلین 5 سال و 2 ماه پیش در تاریخ 2/19/2010 و ساعت 1:10:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Sari Galin Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393